Follow
Kamil Doğancı
Kamil Doğancı
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Roma Principatus Dönemi (M.Ö. 27-M.S. 284) Bithynia Eyaleti Valileri (Prosopografik Bir İnceleme)
K Doğancı
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
292007
Antik Kaynaklara Göre Bithynia'daki Civitas'lar
K DOĞANCI
Social Sciences Review of the Faculty of Sciences & Letters University of …, 2013
172013
ESKİ ROMA AİLESİNDE “PATER FAMILIAS” ve “PATRIA POTESTAS” KAVRAMLARI
K DOĞANCI, F Kocakuşak
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (27 …, 2014
162014
Bithynia Tarihi I (Bithynia Krallığı (MÖ 297-MÖ 74)
K Doğancı
Bursa Defteri, Aralık, 74-85, 2003
132003
Hellespontos ve Çevresini Etkileyen Depremler (MÖ 3000-MS 6. YY)
K Doğancı
History Studies 11 (2), 535-555, 2019
82019
Strabon’a Göre Antikçağda Amaseia ve Çevresi
K Doğanci
Karadeniz Araştırmaları, 1-25, 2018
82018
Antik Dönemde Bithynia'dan Geçen Ticari ve Askeri Yollar
K Doğancı
Prof. Dr. Ömer Çapar’a Armağan 1, 93-104, 2012
72012
Bursa ve Civarını Etkileyen Depremler (M.S. 4. Yüzyıla Kadar)
K Doğancı
Bursa Yöresi’nin Depremselliği ve Deprem Tarihi 1, 61-66, 2001
72001
Roma İmparatorluğu'nun Bithynia Pontus Eyaletinde Uyguladığı Askeri Politikalar
K Doğancı
The Journal of Academic Social Science, 68-85, 2017
6*2017
Antik Kaynaklar Işığında Eskiçağda Nikomedia (= İzmit) ve Civarını Etkileyen Depremler
K Doğancı
Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu II 1, 119-131, 2016
62016
Prusa (Bursa) Kentinden Geçen Antik Yollar
K Doğancı
Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu 1, 169-186, 2005
62005
Geç Hitit Devletleriyle Yeni Asur İmparatorluğu Arasındaki Siyasal İlişkiler
K DOĞANCI
Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalışmaları 2018, 6-16, 2018
52018
I. CONSTANTINUS’UN HRİSTİYANLIĞI MESELESİ VE ÖLÜMÜ HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR
K Doğancı
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (33 …, 2017
52017
Polybius’ point of view on history and his historiographical method Polybius’ un tarih anlayışı ve tarih yazım yöntemi üzerine
K Doğancı
Journal of Human Sciences 11 (2), 1167-1180, 2014
52014
Mehmet Ziya’nın gözüyle antik dönemde Bursa ve çevresi (eleştirel bir bakış)
K Doğancı
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (21 …, 2011
52011
Nümizmatik Ve Epigrafik kaynakların ışığında Roma İmparatorluk Dönemi'Nde Bithynia'nın Sosyo-Ekonomik Durumu (Augustus' Tan Diokletianus'a Kadar)
K Doğancı
PQDT-Global, 2001
52001
Eski Roma Dininde Mezopotamya Kökenli Unsurlar
K Doğancı
Mezopotamya'nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı 1, 609-640, 2019
42019
Roma Eyaletlerinde Adli Uygulamalar: Bithynia et Pontus Örneği
K Doğancı
The Journal of Social Research 12 (64), 212-223, 2019
22019
Antikçağ'da Karadeniz Bölgesi'ndeki Limanların Bölgenin Ticari ve Ekonomik Hayatına Katkıları
K Doğancı
Anadolu'nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat, 673-705, 2018
2*2018
The Oldest Peoples of Bithynian Region: Tribes of Thracian Origin
K Doğancı
Third International Conference The Balkans – Languages, History, Culture 3 …, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20