Follow
Sinan Öge
Sinan Öge
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Erzurum
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Allah'tan alem'e ilahi fiiller
S Öge
Araştırma Yayınları, 2009
322009
Fıtratın mîsâkı
S Öge
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11 (22), 243-263, 2004
192004
Arabesk kader algısı-Orhan Gencebay örneği
S Öge
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 41, 47-76, 2014
162014
İlâhi kelâmın yapısı
S Öge
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
152008
İslam Kelamcılarında Lütuf Teorisi
S Öge
Fecr Yayınevi, 2015
102015
İlâhî Kelâmın Yapısı, İnsan Yay
S Öge
İstanbul, 2008
82008
Çağdaş Dünyada Fetret Ehli
S Öge
Ekev Akademi Dergisi, 33-50, 2005
82005
İnsan Hakları İhlalinin Dinî-Ahlâkî Adlandırması: Büyük Günah
S Öge
İnsan Hakları ve Din, 177-188, 2010
62010
KUR’AN’DA İNKÂRCI MAZERETLERİ VE GEÇERSİZLİĞİ
S Öge
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 41-65, 2013
52013
USÛLU’D-DİN’DE İHTİLAFIN HÜKMÜ VE ELEŞTİRİSİ
S Öge
52007
Usûlu’d-din Kavramının Tanım ve Kapsam Problemi
S Öge
Ekev Akademi Dergisi 31, 107-124, 0
5*
Mesnevi‟ de Kader Anlayışı
S Öge
Uluslararası Mevlana ve Mevlevîlik Sempozyumu Bildirileri-II, Şanlıurfa, 2007
42007
İslam düşüncesinde fısk kavramı
S Öge
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
42000
İlahi Kelamın Yapısı Halk’ul Kur’an Meselesi
S Öge
Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2005
32005
Fıtratın Mîsâkı
ÖGE Sinan
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 243-263, 2004
22004
Seyyid Şerîf Cürcânî'de Kötülük Sorunu ve İlâhî Adâlet
S Öge
İslâm Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise -II- 2, 219-252, 2022
2022
İlahi Kelamın Yapısı
S Öge
Ankara Okulu Yayınları 1, 296, 2020
2020
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’de İman, Amel ve Ahlak İlişkisi
ÖGE Sinan
SEMPOZYUM ONUR KURULU, 281, 2014
2014
Ömer el-İspirî’nin “er-Risâle fi’l-Havarık” Risâlesi Bağlamında Harikulade Olaylar
S Öge
Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Ârif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu, 731-737, 2014
2014
KUR’AN’DA İNKÂRCI MAZERETLERİ VE GEÇERSİZLİĞİ/Excuses of Disbelievers and their Invalidity in the Quran
ÖGE Sinan
Ataturk University Faculty of Divinity Review, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20