Takip et
Fahri Özsungur
Fahri Özsungur
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A Research On Women’s Entrepreneurship Motivation: Sample of Adana Province
F Özsungur
Women's Studies International Forum 74, 114-126, 2019
862019
Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyal Faktörler
F Özsungur
IJOEEC (International Journal Of Eurasian Education And Culture), 127-142, 2017
79*2017
The impact of ethical leadership on service innovation behavior The mediating role of psychological capital
F Özsungur
Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2019
682019
Gerontechnological factors affecting successful aging of elderly
F Özsungur
The Aging Male, 2019
462019
Ethical leadership, intrapreneurship, service innovation performance and work engagement in chambers of commerce and industry
F Özsungur
Journal of Human Behavior in the Social Environment 29 (8), 1059-1081, 2019
392019
HİZMET İNOVASYON DAVRANIŞI İLE PSİKOLOJİK SERMAYE VE ETİK LİDERLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: ADANA ÖRNEĞİ
H Karadal, F Özsungur
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (13), 663-672, 2017
382017
A research on the effects of successful aging on the acceptance and use of technology of the elderly
F Özsungur
Assistive Technology 34 (1), 77-90, 2022
372022
Bilişsel Yönü ile Tüketici SAtın Alma Karar Süreci ve Global Sınıf Teorisi
F Özsungur
Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi 1 (2), 117-148, 2017
32*2017
Başarılı yaşlanma ölçeği (BYÖ) Türkçe versiyonu
OYA HAZER, F Özsungur
International Journal of Education Technology and Scientific Researches 2 (4), 2017
272017
The effects of technology acceptance and use behaviour on women’s entrepreneurship motivation factors
F Özsungur
Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship 13 (3), 367-380, 2019
222019
The effects of boreout on stress, depression, and anxiety in the workplace
F ÖZSUNGUR
Business & Management Studies: An International Journal 8 (2), 1391-1423, 2020
212020
The effects of ethical leadership on work engagement, intrapreneurship, and service innovation behavior: sample of chambers of commerce and industry
F Özsungur
International Journal of Public Leadership 16 (2), 199-216, 2020
212020
Women’s Successful Aging
F Özsungur
Health Care for Women International 2 (1), 1-21, 2019
202019
Analysis of the Acceptance of Communication Technologies by Acceptance Model of the Elderly: Example of Adana Province
F Özsungur
International Journal Of Eurasia Social Sciences 9 (31), 238-275, 2018
192018
Yaşlıların teknoloji kabul ve kullanım davranışlarının başarılı yaşlanma üzerindeki etkilerinin analizi: Adana ili örneği
F Özsungur
Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Aile ve Tüketici …, 2018
162018
Turkish version of successful aging scale
F ÖZSUNGUR, O HAZER
International Journal of Education Technology and Scientific Researches 2 (4 …, 2017
152017
Kuşaklararası İşbirliği ve Geronteknoloji
O Hazer, F Özsungur
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (11), 445-472, 2017
152017
Ticaret Sicilinde Tescil ve İlanın Etkileri Sorunu
F ÖZSUNGUR
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 22 (2), 131-155, 2014
142014
Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu
F Özsungur
Hacettepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2), 145-164, 2014
122014
The mediating role of boreout in the effects of mobbing on service innovation performance
F Özsungur
Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship 14 (2), 203-213, 2020
112020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20