Bahadır Fatih YILDIRIM
Bahadır Fatih YILDIRIM
PhD., Assist. Prof., İstanbul University, Faculty of Transportation and Logistics
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Çok kriterli karar verme yöntemleri
BF Yıldırım, E Önder
Bursa: Dora Basım-Yayın Dağıtım, 2015
106*2015
Gri İlişkisel Analiz
BF Yıldırım
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, 229-244, 2014
64*2014
Evaluating Potential Freight Villages in Istanbul Using Multi Criteria Decision Making Techniques
BF Yıldırım, E Önder
Journal of Logistics Management 3 (1), 1-10, 2014
502014
Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık AHP-MOORA Yöntemi Kullanılarak Sıralanması
BF Yıldırım, O Önay
YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi 24 (75), 59-81, 2013
50*2013
Kişilik Tipi İle Olumlu Sosyal Davranış Arasındaki İlişki: Marmara Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
S Yıldız, İ Taştan Boz, BF Yıldırım
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1 …, 2012
442012
BIST’te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi
C Meydan, BF Yıldırım, Ö Senger
Journal of Accounting & Finance, 147-167, 2016
422016
Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde ARAS Yöntemi
BF Yıldırım
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (9), 285-296, 2015
39*2015
Evaluation of NUTS Level 2 Regions of Turkey by TOPSIS, MOORA and VIKOR
O Önay, BF Yıldırım
International Journal of Humanities and Social Science 6 (1), 212-221, 2016
342016
Çok Kriterli Karar Vermede "ORESTE" Yöntemi ve Personel Seçiminde Uygulanması
E Eroğlu, BF Yıldırım, M Özdemir
YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 81-95, 2014
34*2014
Evaluating the logistics performance of OECD countries by using fuzzy AHP and ARAS-G
BF Yildirim, B Adiguzel Mercangoz
Eurasian Economic Review 10, 27-45, 2020
202020
Gezgin satıcı problemlerinin metasezgiseller ile çözümü
S Kuzu, O Önay, U Şen, M Tunçer, B Yıldırım, T Keskintürk
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 43 (1), 1-27, 2014
172014
Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi
BF Yıldırım, E Demirci
Söke İşletme Fakültesi Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 35-48, 2017
152017
VIKOR Method for Ranking Logistic Villages in Turkey
E Önder, BF Yıldırım
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 12 (23), 293-314, 2014
152014
Multi Criteria Decision Making Approach for Evaluating Tourism Destinations in Turkey
E Önder, BF Yıldırım, M Özdemir
Academic Journal of Tourism And Management Researches (ATYAD) 1 (1), 1-15, 2013
132013
Bulanık analitik hiyerarşi prosesi yaklaşımı ile proje değerlendirme kriterlerinin önceliklendirilmesi: Kalkınma ajansı örneği
BF Yıldırım, C Yeşilyurt
Atatürk İletişim Dergisi 6 (1), 25-53, 2014
112014
Kars İlinde Kaşar Ticareti Yapan Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
S Yıldız, BF Yıldırım
KAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (İlkbahar), 147-166, 2011
92011
PROMETHEE
S Dağ, BF Yıldırım
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, 177-199, 2014
8*2014
Combinatorial Optimization Using Artificial Bee Colony Algorithm and Particle Swarm Optimization Supported Genetic Algorithm
E Önder, M Özdemir, BF Yıldırım
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (6), 59-70, 2014
72014
Kredi Kartı Platformlarının Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi
BF Yıldırım
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi 13 (1), 37, 2019
6*2019
İşletmeciler, Mühendisler Ve Yöneticiler İçin Operasyonel, Yönetsel Ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
BF Yildirim, E Önder
Dora Yayınları, Bursa, 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20