Follow
Mehmet törenek
Mehmet törenek
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hikâye ve Romanlarıyla Mehmet Rauf
M Törenek
Kitabevi, 1999
571999
Türk romanında işgal İstanbul'u
M Törenek
Kitabevi, 2002
412002
Başka hayatlar peşinde: Tanpınar'ın romanları üzerine bir inceleme
M Törenek
Kitabevi, 2009
202009
Roman ve Hikâyeleriyle Mehmet Rauf
M Törenek, M Rauf
(No Title), 1999
191999
YOL VE YOLCULUK BENZETMELERİ BAĞLAMINDA ŞİİRİMİZDE ÖLÜM
M Törenek
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 12 (28), 129-143, 2010
162010
1918 arası Türk hikâyeciliği
M Törenek
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal …, 1908
121908
Bir Dil Ustası: Refik Halit Karay-Üslubuna Dair Bazı Dikkatler
M Törenek
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı, 159-174, 2013
102013
RECAİZÂDE MAHMUT EKREM'İN'BÜLBÜL'REDİFLİ ŞİİRİ VE ONA YAZILAN NAZİRELER
M Törenek
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2010
102010
Servet-i Fünun şiiri
M Törenek
Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 2001
102001
Başka Hayatlar Peşinde
M Törenek
Tanpınar’ın Romanları Üzerine Bir, 2009
92009
Hikâyeciliğimize Düşen Cemre: Küçük Şeyler
M Törenek
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1998
81998
Şiirimizde yenileşme süreci ve serbest şiir
M Törenek
Turkish Studies 5 (2), 13-49, 2010
72010
YAZAR ESER İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA CENAP ŞAHABETTİN VE TİRYAKİ SÖZLERİ
M Törenek
The Journal of Academic Social Science 24 (24), 1-13, 2019
62019
Peyami Safa ve Türk Düşüncesi Dergisi
M Törenek
Erdem, 237-250, 2012
62012
Tevfik Fikret ve Âşiyan
M Törenek
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 7-27, 2011
62011
FİKRET-HALÛK İLİŞKİSİ VE ŞİİRİNE YANSIMALARI
M Törenek
The Journal of Academic Social Science 11 (11), 1-12, 2019
52019
NECİP FAZIL’IN TASAVVUFİ OYUNLARI
M Törenek
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1175-1184, 2016
52016
Türk Romanında İşgal İstanbulu, Kitabevi Yayınları
M Törenek
İstanbul, 2002
52002
ABDÜLHAK HÂMİD'İN ŞİİRİNDE BEN'İN GÖRÜNÜMÜ
M TÖRENEK
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 9 (20), 2002
32002
Batılılaşma ve Türk edebiyatı dolayısıyla batılılaşma sorunu
M Törenek
TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi 22 (22), 25-32, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20