BİLEN IŞIKTAŞ
BİLEN IŞIKTAŞ
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Şerif Muhiddin Targan: As The Actor and Indicator of Modern Compounds
B Işıktaş
Musicult 15, 7-8, 2015
22015
Eski Musikinin Son Rönesansı’nı Hazırlayan İki Virtüoz: Tanburi Cemil Bey ve Şerif Muhiddin Targan
B IŞIKTAŞ
12016
Impact of Recording Technology Between Art and Mass Culture: Tanburi Cemil Bey
B IŞIKTAŞ
12016
Geç Osmanlı'dan Erken Cumhuriyet'e Tük Müziğinde Batılılaşma ve Toplumsal Bir Alternatif Arayışı: Mısır Müziği
B Işıktaş
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 36 (1), 273-298, 2016
12016
The Innovative Nature of Şerif MuhittinTargan's Music.
B Işıktaş
International Journal of Turcologia 7 (15), 2013
12013
“Mûsikî İnkilâbı” nı Osmanlı-Türk Modernleşmesinin Kültürel ve Siyasi Mirasi Olarak Yorumlamak
B Işıktaş
Rast Müzikoloji Dergisi 4 (1), 1111-1126, 0
1
AVRUPA’DA DEVRİMLER ÇAĞINDA TOPLUMSAL DEĞİŞİM, KÜLTÜR ve MÜZİK YAŞAMINA DAİR NOTLAR
B Işıktaş
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 158-172, 0
1
“AYDINLAN (MA)’DAN, META’YA” BİREY VE MÜZİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE
B Işıktaş
Rast Müzikoloji Dergisi 2 (1), 108-119, 0
1
Kimlik Oluşumu Sürecinde Popüler Müziğin Etkisi
B IŞIKTAŞ, M TANAR
Sosyoloji Konferansları, 31-49, 0
1
KURAMDAN İCRAYA MÜZİĞİN İNTİKAL ARACI: UD'UN DÜNÜ VE BUGÜNÜ.
B IŞIKTAŞ
Journal of International Social Research 9 (44), 2016
2016
“MÛSİKÎ İNKILÂBI”NI OSMANLI-TÜRK MODERNLEŞMESİNİN KÜLTÜREL ve SİYASİ MİRASI OLARAK YORUMLAMAK
https://istanbul.academia.edu/ bilenisiktas
Rast Müzikoloji Dergisi (Uluslararası Müzikoloji Dergisi) 4 (Sayı 1), 1111-1126, 2016
2016
KIMLIK OLUŞUMU SÜRECINDE KİMLİK OLUŞUMU SÜRECİNDE POPÜLER MÜZIĞIN ETKİSİ.
B IŞIKTAŞ, M TANAR
Journal of Sociological Studies/Sosyoloji Konferanslari, 2015
2015
Şerif Muhittin Targan’ın Ud Tekniğine Katkısı; 6 Ud Taksiminin Analizi
B Işıktaş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
2011
Müzik Sosyolojisi [Sosyomüzikoloji] Evreninde Tarihsel Perspektifler ve Georg Simmel
B Işıktaş
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 38 (1), 31-65, 0
SENTEZ ARAYIŞLARIYLA GEÇEN TARİHSEL BİR MÜZİKOLOJİK TARTIŞMA: CUMHURİYET DÖNEMİNDE MİLLİ MÜZİK İNŞASI
B Işıktaş
Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat 2 (2), 23-53, 0
The Deadlock of Nation-state: The Problem of Nationalisation of Music During the Early Republican Era in Turkey
NS Turan, B Işıktaş
Rast Müzikoloji Dergisi 4 (1), 1076-1092, 0
Osmanlı Diplomasisinin İzini Sürmek: Diplomasiyi İmparatorluk Olgusu Üzerinden Değerlendiren Önemli Bir Çalışma
B Işıktaş
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 12 (23), 113-121, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17