Mustafa AKBABA
Mustafa AKBABA
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Isolation and Evaluation of Endophytic Bacteria Against Fusarium Oxysporum f. sp. Cucumerinum Infecting Cucumber Plants
H Ozaktan, Ç Birsen, A Gü, L Yolageldi, A Akköprü, D Fakhraei, M Akbaba
Austin Journal of Plant Biology 1 (1), 2015
122015
Biocontrol of angular leaf spot disease and colonization of cucumber (Cucumis sativus L.) by endophytic bacteria
M Akbaba, H Ozaktan
Egyptian Journal of Biological Pest Control 28 (1), 14, 2018
102018
Isolation optimization of bacterial endophytes from cucumber plants and evaluation of their effects on growth promotion and biocontrol.
H Ozaktan, A Gül, B Çakır, L Yolageldi, A Akköprü, D Fakhraei, M Akbaba
Endophytes for plant protection: the state of the art. Proceedings of the …, 2013
62013
Leptinotarsa decemlineata (Say)(Coleoptera: Chrysomelidae)’nın biyolojik mücadelesinde bakteriyel endofitlerin kullanılması
P ÖZSARI, M AKBABA, H ÖZAKTAN, Y KARSAVURAN
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 8 (2), 107-124, 2017
2017
Farklı yükseltilerde yetiştirilen Chandler ceviz çeşidinde yapraktan yararlı bakteri uygulamalarının meyve özellikleri, verim ve sürgün uzunluğu üzerine etkileri
NA BİLGİN, H ÖZAKTAN, M AKBABA
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (3), 270-279, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–5