Takip et
Mustafa AKBABA
Mustafa AKBABA
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
sivas.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Biocontrol of angular leaf spot disease and colonization of cucumber (Cucumis sativus L.) by endophytic bacteria
M Akbaba, H Ozaktan
Egyptian Journal of Biological Pest Control 28, 1-10, 2018
422018
Isolation and evaluation of endophytic bacteria against Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum infecting cucumber plants
H Ozaktan, B Çakır, A Gül, L Yolageldi, A Akköprü, D Fakhraei, M Akbaba
Austin J Plant Biol 1 (1), 1003, 2015
272015
Evaluation of bacteriophages in the biocontrol of Pseudomonas syringae pv. syringae isolated from cankers on sweet cherry (Prunus avium L.) in Turkey
M Akbaba, H Ozaktan
Egyptian Journal of Biological Pest Control 31, 1-11, 2021
202021
The long-term colonization dynamics of endophytic bacteria in cucumber plants, and their effects on yield, fruit quality and Angular Leaf Spot Disease
A Akköprü, Ş Akat, H Özaktan, A Gül, M Akbaba
Scientia Horticulturae 282, 110005, 2021
162021
Bakteriyel endofitlerin hıyar yetiştiriciliğinde biyogübre ve biyopestisit olarak kullanılma olanakları
H Özaktan, A Gül, B Çakir, L Yolageldi, A Akköprü, M Akbaba, G Eryiğit
TÜBİTAK COST 111O505 Nolu Proje Sonuç Raporu, 149-152, 2015
92015
Isolation optimization of bacterial endophytes from cucumber plants and evaluation of their effects on growth promotion and biocontrol.
H Ozaktan, A Gül, B Çakır, L Yolageldi, A Akköprü, D Fakhraei, M Akbaba
72013
The first findings to fruit characteristics of nutrient and PGPR applications on Chandler walnut variety
N Acarsoy Bilgin, F Şen, B Yağmur, H Özaktan, M Akbaba
2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and …, 2018
62018
Bitki gelişimini artıran bakteriyel endofitlerin hıyar bakteriyel köşeli yaprak leke hastalığının (Pseudomonas syringae pv. lachrymans) önlenmesinde kullanılma olanakları. Ege …
M Akbaba
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2014
62014
Use of endophytic bacteria for the biological control of Leptinotarsa decemlineata (Say)(Coleoptera: Chrysomelidae).
P Özsarı, M Akbaba, H Özaktan, Y Karsavuran
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 8 (2), 107-123, 2017
3*2017
Salt tolerance of endophytic root bacteria and their effects on seed germination and viability on tomato plants
M Akbaba, E Özden
Brazilian Journal of Microbiology 54 (4), 3147-3162, 2023
22023
In vitro evaluation of apricot cultivars response to Pseudomonas syringae pathovars: Image processing as an alternative method
M Akbaba, K HÜRKAN, AE Karahan
Journal of Agricultural Sciences, 16-16, 2023
22023
Kirazda bakteriyel kansere neden olan etmenlerin moleküler tanısı ve mücadelesine yönelik biyolojik yaklaşımlar
M Akbaba
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019
22019
Screening the susceptibility of some sweet cherry cultivars to Pseudomonas syringae pv. syringae isolates by immature fruitlet test
H Ozaktan, M Akbaba
Proceedings of the EU COST Action FA1104: Sustainable Production of High …, 2015
22015
Effects of Foliar Application of Nutrients and Beneficial Bacteria on Fruit Properties and Nutrient Concentrations of ‘Chandler’Walnut Variety
N Acarsoy Bilgin, B Yağmur, H Özaktan, M Akbaba
Erwerbs-Obstbau 65 (3), 567-578, 2023
12023
Use of beneficial bacteria for biocontrol of Pseudomonas syringae pv. syringae on cherry.
M Akbaba, H Özaktan
1*2021
Effects of foliar applications of beneficial bacteria on fruit properties, yield and shoot length in'Chandler'walnut variety grown in different altitudes.
NA Bilgin, H Özaktan, M Akbaba
1*2020
Domateste toprak kökenli fungal patojenlerin mücadelesinde rizobakterilerin kullanılma potansiyeli
M Akbaba, T Genc
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 60 (4), 705-721, 2023
2023
Characterization of causal agents of bacterial canker on apricot plantations and risk mapping using GIS in Aras Basin (Türkiye)
M Akbaba, K Hürkan, O Özcan
Journal of Phytopathology 171 (10), 517-536, 2023
2023
Bakteriyel endotiflerin Leptinotarsa decemlineata (Say)(Coleoptera: Chrysomelidae)(Patates Böceği)’ya ve patates bitkisinin gelişimine etkilerinin araştırılması
P Özsarı, Y Karsavuran, M Akbaba, H Özaktan
Ege Üniversitesi, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19