Takip et
Mustafa AKBABA
Mustafa AKBABA
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Biocontrol of angular leaf spot disease and colonization of cucumber (Cucumis sativus L.) by endophytic bacteria
M Akbaba, H Ozaktan
Egyptian Journal of Biological Pest Control 28 (1), 1-10, 2018
242018
Isolation and evaluation of endophytic bacteria against Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum infecting cucumber plants
H Ozaktan, B Çakır, A Gül, L Yolageldi, A Akköprü, D Fakhraei, M Akbaba
Austin J Plant Biol 1 (1), 1003, 2015
182015
Isolation optimization of bacterial endophytes from cucumber plants and evaluation of their effects on growth promotion and biocontrol.
H Ozaktan, A Gül, B Çakır, L Yolageldi, A Akköprü, D Fakhraei, M Akbaba
Endophytes for plant protection: the state of the art. Proceedings of the …, 2013
72013
The long-term colonization dynamics of endophytic bacteria in cucumber plants, and their effects on yield, fruit quality and Angular Leaf Spot Disease
A Akköprü, Ş Akat, H Özaktan, A Gül, M Akbaba
Scientia Horticulturae 282, 110005, 2021
42021
Evaluation of bacteriophages in the biocontrol of Pseudomonas syringae pv. syringae isolated from cankers on sweet cherry (Prunus avium L.) in Turkey
M Akbaba, H Ozaktan
Egyptian Journal of Biological Pest Control 31 (1), 1-11, 2021
32021
Kirazda bakteriyel kansere neden olan etmenlerin moleküler tanısı ve mücadelesine yönelik biyolojik yaklaşımlar
M Akbaba
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019
32019
Use of endophytic bacteria for the biological control of Leptinotarsa decemlineata (Say)(Coleoptera: Chrysomelidae).
P Özsarı, M Akbaba, H Özaktan, Y Karsavuran
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 8 (2), 107-123, 2017
1*2017
Farklı yükseltilerde yetiştirilen Chandler ceviz çeşidinde yapraktan yararlı bakteri uygulamalarının meyve özellikleri, verim ve sürgün uzunluğu üzerine etkileri
NA BİLGİN, H ÖZAKTAN, M AKBABA
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (3), 270-279, 2020
2020
Kirazda Pseudomonas syringae pv. syringae’nin Biyolojik Kontrolünde Yararlı Bakterilerin Kullanımı
M AKBABA, H ÖZAKTAN
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 52 (2), 176-189, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9