Mehmet Ferit Gürsu
Mehmet Ferit Gürsu
firat.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Diminished cellular and humoral immunity in workers occupationally exposed to low levels of ionizing radiation
A Godekmerdan, M Ozden, A Ayar, MF Gursu, AT Ozan, S Serhatlioglu
Archives of medical research 35 (4), 324-328, 2004
882004
Comparative analysis of plasma leptin levels in both genders of patients with essential hypertension and healthy subjects
H Canatan, I Bakan, M Akbulut, G Baydas, I Halifeoglu, MF Gursu
Endocrine research 30 (1), 95-105, 2004
482004
Protective effects of alpha-lipoic acid on oleic acid-induced acute lung injury in rats
FG Bulmuş, MF Gürsu, MH Muz, İ Yaman, Ö Bulmuş, F Sakin
Balkan medical journal 30 (3), 309, 2013
262013
Paraoksonaz ve aril esteraz aktivite ölçümlerinin standardizasyonu
F Gülcü, MF Gürsu
Türk Biyokimya Dergisi 28 (2), 45-49, 2003
262003
Effects of Pinealectomy on the Circadian Release Pattern of Leptin in Male Rat
HCHK Baydas, G., F. Gursu, S. Canpolat, V. Konar, A. Yasar
Neuroendocrinology Letters 22, 449-452, 2001
262001
The standardization of paraoxonase and arylesterase activity measurements
F Gülcü, MF Gürsu
Turk J Biochem 28 (2), 45-49, 2003
252003
Effects of pinealectomy on the levels and the circadian rhythm of plasma homocysteine in rats
G Baydas, MF Gursu, G Cikim, S Canpolat, A Yasar, H Canatan, ...
Journal of pineal research 33 (3), 151-155, 2002
252002
Soy izoflavonların karbon tetraklorüre (CCl4) bağlı karaciğer hasarı ve plazma paraoksonaz ile arilesteraz aktivite düzeylerine olan etkileri
B Üstündağ, İH Bahçecioğlu, K Şahin, F Gülcü, S Düzgün, İH Özercan, ...
FÜ Sağ Bil Derg 19, 263-271, 2005
212005
The hematological and biochemical changes in rats exposed to britholite mineral
A Sasmaz, S Ozkan, MF Gursu, M Sasmaz
Applied Radiation and Isotopes 129, 185-188, 2017
202017
Metabolik sendrom
F Gülcü, A Parmaksız, M Kıdır, MF Gürsu
Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 1 (3), 24-32, 2006
202006
Efficacies of vitamin D and omega 3 polyunsaturated fatty acids on experimental endometriosis
AMM Akyol A., Simsek M., İlhan R., Can B., Baspinar M., Akyol H., Gul HF ...
Taiwanese journal of obstetrics and Gynecology 55, 835-839, 2016
192016
SİGARA İÇENLERDE SERUM PARAOKSONAZ (PON 1) AKTİVİTELERİ İLE MALONDİALDEHİT DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
MF GÜRSU, M ÖZDİN
Fırat Tıp Dergisi 7 (2), 732-737, 2002
162002
Biochemical Analysis of Arginase and Ornithine Carbamoyltransferase in Human Vitreous Humor
GF Mehmet
Archives of Medical Research 32, 432-435, 2001
132001
Adipoz dokudan salınan yeni adipokinler
S Altaş, MF Gürsu, FG Bulmuş
Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi 6, 17, 2011
112011
Koroner kalp hastaları ile çeşitli risk faktörlerini taşıyan bireylerde paraoksonaz 1 ve arilesteraz aktiviteleri ile fenotiplerinin araştırılması
M Özdin, G MF
Uzmanlık Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik …, 2003
92003
Kýsmen arýtýlmýş Moniezia expensa arginazýnýn bazý özellikleri
S Ozan, MF Gürsu, Ş Gülen
Turk J Vet Anim Sci 17, 245-250, 1993
91993
LİPOPROTEİN (A) DÜZEYLERİ İLE PARAOKSONAZ (PON 1) AKTİVİTELERİNİN KOMPLİKASYONLU VE KOMPLİKASYONSUZ TİP 2 DİYABETİK (NIDDM) HASTALARDA ARAŞTIRILMASI
MF GÜRSU, M ÖZDİN
Fırat Tıp dergisi 7 (2), 720-726, 2002
82002
Effects of lycopene on the model of oleic acid-induced acute lung injury
S Türkoğlu, MH Muz, R Ozercan, F Gürsu, G Kırkıl
Tuberk Toraks 60 (2), 101-107, 2012
72012
Effects of phenobarbital on serum and liver paraoxonase and arylesterase activities in rats
A ATEŞŞAHİN, I Karahan, I Pirinçci, MF Gürsu, F Gülcü
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 28 (2), 363-367, 2004
72004
Koroner Kalp Hastaları ile Etiyolojik Risk Faktörlerini Tasıyan Bireylerde Paraoksonaz Aktiviteleri ve Fenotiplerinin Arastırılması
MF Gürsu, FG MÖ
FÜ Saglık Bil. Dergisi 17 (4), 237-244, 2003
72003
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20