Abdullah taştekin
Abdullah taştekin
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de bölgesel kalkınma stratejileri ve bölge idareleri
A TAŞTEKİN
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 (1), 69-83, 2018
142018
Avrupa Birliği'nde bölgeselleşme politikaları ve Türkiye'de bölgesel stratejiler
A Taştekin
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2007
112007
Yerel düzeyde katılımcı mekanizmalar olarak kent konseyleri
A Taştekin
İdari ve Mali Açıdan Türkiye’de Yerel Yönetimler, 2015
42015
Kent Konsey’lerinin Yerel Demokrasi Açısından İşlevselliği (Gaziantep Örneği)
A Taştekin
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (1), 95-109, 2016
32016
Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin Siyasal Değerleri Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep Ve Şanlıurfa Örneği
V Uluç, A Çelik, A Taştekin
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y, 1, 2015
32015
Avrupa Bölgesel Yönetimler Özerklik Şartı
A Taştekin
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Anlaşmalarında Avrupa Konseyi …, 2004
32004
Türkiye'de Sivil Toplum Örgütlerin Yerel Karar Alma Sürecine Katılımı
A Taştekin
Dicle Üniversitesi İİBF dergisi 10 (19), 195-211, 2020
2*2020
Belediyelerde hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti
B Arslan, A Taştekin, N Gültekin
Kriter Yayınevi, 2017
22017
Avrupa Bölgesel (Yönetimler) Özerklik Şartı Taslağı
A Taştekin
Editörler: Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, Dr. Hikmet Yavaş, Dr. Mustafa …, 2004
22004
KENTLİ HAKLARI BAĞLAMINDA KENTSEL GÜVENLİK HAKKI
A TAŞTEKİN
Econharran 4 (5), 47-65, 0
1
Kent ve çevre çalışmaları
AT Ahmet Kayan
2021
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Türkiye’nin Koyduğu Çekincelerin Yeniden Değerlendirilmesi
A Taştekin, H Akca
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Türkiye’nin Koyduğu Çekincelerin …, 2020
2020
KENT YÖNETİMİNDE YEREL YÖNETİŞİM ANLAYIŞI
A Taştekin, H Akca
İKTİSADİ VE YÖNETİMSEL ARAŞTIRMALAR 1, 81-110, 2020
2020
Kent Konseylerinin Yerel Demokrasiye Katkısı: Kent Konseyleri Üzerine Bir Araştırma
HAA Taştekin
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (özel sayı), 190-203, 2020
2020
Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler
A Taştekin
Siyasi, İdari ve Mali Yönleriyle Yerel Yönetimler Türkiye Üzerine İnceleme …, 2019
2019
Avrupa Könseyi'nin Bölge Politikası ve Bölgesel Özerklik Şartı Taslağı
A Taştekin
İktisadi ve İdari Meseleler Üzerine, 1-20, 2018
2018
Belediyelerde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti
NG Baran Arslan, Abdullah Taştekin
2017
Dergi
İ Sayfası
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2017
2017
Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Markalaşması: Şanlıurfa Örneği
A Taştekin
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Kapsamında Stratejik Araştırmalar, 31-47, 2016
2016
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN SİYASAL DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP VE ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
AV ULUÇ, A ÇELİK, A TAŞTEKİN
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20