Takip et
Meryem  ALTUN EKİZ
Meryem ALTUN EKİZ
Doç. Dr. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi BESYO
mku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (Nitel Bir Araştirma)
MA EKİZ
Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi 2 (Özel Sayı 1), 1-13, 2020
1452020
Eğitsel Oyunlara Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Yeterliliklerinin İncelenmesi*
Z Hazar, M Altun
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (1), 52-72, 2018
552018
Fiziksel Etkinlik Kartları ile Zeka Oyunlarının İlkokul Öğrencilerinin Dikkat ve Görsel Algı Düzeylerine Etkisi
M Altun, M Hazar
The International Balkan Conference in Sport Sciences, 6, 2017
462017
Investigation of the Effects of Brain Teasers on Attention Spans of Pre-School Children
M Altun, M Hazar, Z Hazar
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 11 (15), 8112-8119, 2016
392016
İlkokul Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Yeni Öğretim Programının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Değerlendirilmesi: Kırşehir İli Örneği**
M Altun
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2), 327-247, 2016
352016
İlkokul Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Yeni Öğretim Programının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Değerlendirilmesi (Kırşehir İli Örneği)
M Altun
25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 6, 2016
352016
DÜZENLİ EĞİTSEL OYUN OYNAYAN 11-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİN İNCELENMESİ
M Altun
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
302013
INVESTIGATION OF DIGITAL GAME ADDICTION OF CHILDREN BETWEEN 9-11 AGE GROUPS: KIRŞEHİR SAMPLE
M Altun, M Atasoy
International Journal of Eurasia Social Sciences 9 (33), 1740-1757, 2018
222018
ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA ÖZEL ATLETİZM ANTRENMANLARININ ÖZ BAKIM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
L İLHAN, H KIRIMOĞLU, M Tunçel, M Altun
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (3), 145-160, 2015
192015
Examination of mindfulness and impulsiveness in university student-athletes in terms of sports injury development history
EO Tingaz, MA Ekiz, S Çakmak
Current Psychology, 1-9, 2020
172020
Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersi sportmenlik davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi
M Altun, B Güvendi
OPUS International Journal of Society Researches 11 (18), 2224-2240, 2019
172019
Düzenli Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının farklı değişkenler bakımından İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği
EO Karabulut, M Altun
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisis 19 (1), 936-948, 2018
15*2018
6-14 YAŞ ÇOCUKLARIN DİJİTAL OYUN OYNAMALARINA İLİŞKİN EBEVEYN GÖRÜŞLERİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA)
Z Hazar, M Hazar, M Altun
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Dergisi, 40-67, 2016
13*2016
The relationship between mindfulness and self-rated performance in student-athletes: the mediating role of depression, anxiety and stress
EO Tingaz, S Solmaz, MA Ekiz, M Atasoy
Sport Sciences for Health 19 (2), 657-663, 2023
122023
The Relationship Between Mindfulness and Happiness in Student-Athletes: The Role of Self-Compassion—Mediator or Moderator?
EO Tingaz, S Solmaz, MA Ekiz, B Guvendi
Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy 40 (1), 75-85, 2022
122022
Duygu düzenleme ölçeğinin sporcular için uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi
EO TİNGAZ, MA EKİZ
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 26 (2), 301-313, 2021
112021
The Effects of Mind Games and Games Containing Physical Activity on Attention and Visual Perception Levels of Primary School Students.
M Altun
Journal of Education and Learning 8 (6), 72-82, 2019
102019
Genç ve yetişkinlerde dijital oyun bağımlılığına ilişkin farkındalık düzeyi
E SEZGİN, MA EKİZ, KIR Sevim
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (3), 87-97, 2021
92021
The effect of various local dances on prospective physical education teachers’ attitudes towards the folk dance course
M Altun, M Atasoy
Sciedu Press, 2019
82019
The views of physical education and sports school students about distance education in the quarantine period (A qualitative research)[Special Issue 1]
MA Ekiz
Journal of Sport and Recreation Researches 2 (1), 1-13, 2020
72020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20