Hüseyin Ekizler
Title
Cited by
Cited by
Year
Araç Rotalama Probleminin Çözümünde Karınca Kolonisi Optimizasyonu Algoritmasının Kullanılması
H Ekizler
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
52011
Hemodiyaliz Hastalarının Yaşam Kalitesinin Uluslararası Mukayeseli Analizi
RN Nişel, A Çınar, H Ekizler
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 (1), 249-259, 2016
32016
The Effects of Dark Triad (Machiavellianism, Narcissism, Psychopathy) on the Use of Power Sources
H Ekizler, M Bolelli
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (37), 27-44, 2020
22020
The Role of Perceived Risk and Service Quality on Purchase Intention and WOM through Consumer Trust in E-Commerce
H Ekizler
International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP’20), 352-362, 2020
2020
Superior Role of Human Resource Development Climate and Its Impact on Job Attitudes
A Barmaky, H Ekizler
Journal of Economics, Management and Trade, 36-60, 2020
2020
Karanlık Üçlünün Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinde Öz Denetimin Düzenleyici Rolü
M Bolelli, H Ekizler
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 2, 55-82, 2020
2020
Effects of Dark Triad on Transformational, Transactional and Laissez-Faire Leadership Styles
H Ekizler, M Bolelli
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 16 (32), 4621-4648, 2020
2020
TÜKETİCİ KARMAŞASI-BİLİŞSEL UYUMSUZLUK İLİŞKİSİNDE SATIŞ PERSONELİ İLE ETKİLEŞİMİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ: TEKNOLOJİ MAĞAZALARI ÖRNEĞİ
H EKİZLER
Journal of Research in Business 5 (2), 127-146, 2020
2020
The Effect of Religiosity on Organizational Commitment through Work Values
H Ekizler, A Galifanova
Alphanumeric Journal 8 (2), 181-200, 2020
2020
Mental İyi Oluşun Covid-19 ile İlgili Kaygılar Üzerindeki Etkisi
H Ekizler
Journal of Current Research on Business and Economics 10 (2), 173-186, 2020
2020
OECD Avrupa Ülkelerinde İyi Oluşun Cinsiyet Farklılıkları Bağlamında Entropi ve MAUT Yöntemleriyle İncelenmesi
H Ekizler, M Bolelli
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler 2 …, 2020
2020
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sanayi Sektörü’ndeki İşletmelerin Performanslarının Değerlendirilmesi: VIKOR ve TOPSIS Yöntemleri
H Ekizler
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 …, 2020
2020
Dijital Çağın Anahtarı: Büyük Veri
H Ekizler
Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları, 79-95, 2019
2019
Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler ile İşletme Performansının İncelenmesi
H Ekizler
Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler ile İşletme Performansının İncelenmesi, 2019
2019
How to Satisfy Mobile Application Users and Increase Their Brand Equity Perception?
H Ekizler
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 41 (1), 126-144, 2019
2019
Multi-Criteria Decision Making for Personnel Selection in Banking Sector with VIKOR and TOPSIS Methods
A Yücel, H Ekizler
24th EBES Conference, 2018
2018
R ile Endüstride Yöneylem Araştırması
A Çınar, H Ekizler
2018
An Empirical Analysis on How Conservatism Influences Cost of Equity Capital: Evidence from Turkey
M Öner, A Aybars, H Ekizler
Öneri Dergisi 12 (48), 125-139, 2017
2017
Investigating Performance of Manufacturing Industry Firms Traded in BIST
H Ekizler
Istanbul Finance Congress (IFC - 2017), 2017
2017
Türk İmalat Sanayi Şirketlerinin Performanslarının Çeşitli Çok Değişkenli Yöntemlerle İncelenmesi
H Ekizler
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Sayısal …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20