Follow
Abdullah KIRAY
Abdullah KIRAY
Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Emotional intelligence characteristics of students studying at various faculties and colleges of universities
N Yelkikalan, G Hacioglu, A Kıray, B Ezilmez, E Soylemezoglu, H Cetin, ...
European Scientific Journal, April edition 8 (8), 1857-7881, 2012
492012
Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik ampirik bir çalışma
A Kiray
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
402011
Clustering approach as a regional development tool
N Yelkikalan, E Söylemezoğlu, A Kıray, R Sönmez, B Ezilmez, M Altun
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 503-513, 2012
142012
A qualitative research on NGOs’ use of social media in Çanakkale
A Akatay, G Hacıoğlu, A Kıray, S Özdemir
Route Educational and Social Science Journal 4 (7), 63-80, 2017
82017
Kamu Örgütlerinin Değişiminde Kurumsal Çevreyi Oyuna Sokmak: Ptt Örneğinde Nitel Bir Araştırm
O Koç, A Kıray
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2), 219-237, 2012
52012
Örgütlerde adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik ampirik bir çalışma
A KIRAY
Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
52011
STK EĞİTİMİNİN GÖNÜLLÜK EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Akatay, A Kıray, S Özdemir
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 8 (1), 18-27, 2016
42016
The Effect Of NGO Education On Volunteering Tendency: A Study On University Students
A Akatay, A Kıray, S Özdemir
7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 1112-1121, 2015
22015
Kurumsal Direniş Sürecinde Yapılan Kurumsal İşler: TTB ve Tam Gün Yasası Örneği
O Koç, A Kıray
22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 225-232, 2014
22014
Revanchist Behaviors in an Academic Style: A Qualitative Study to Analyze Academics’ Revenge
O Koç, A Kıray, S Özdemir
Interdisciplinary Journal of Management Studies (Formerly known as Iranian …, 2020
12020
KAMU ÖRGÜTLERİNDE YÖNETİCİ PERFORMANSI: YEREL YÖNETİMLER KAPSAMINDA BİR ARAŞTIRMA
O Koç, AE Karabalik, A Kiray
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi 18 (35), 163-220, 2020
12020
Institutional leadership in charge: Explaining institutional leadership’s process in the municipal context
O Koç, A Kıray
International Conferences on Social Science Research, 51-55, 2019
12019
İZLEK BAĞIMLILIĞI İŞLETMELERİN YOK OLMASINA NEDEN OLABİLİR Mİ? FARKLI SEKTÖRLERE İLİŞKİN ÖRNEKLER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
A KIRAY, O KOÇ
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 560-587, 2011
1*2011
İşe Adanma ve Öz Yeterliliğin Akademik Performans ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
V Çavuşoğlu, A Kıray
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25 (4), 1456-1478, 2023
2023
BİREYSEL MEŞRUİYET ALGISININ KARAR ALMA STİLLERİNE ETKİSİ: KRİPTO VARLIK ALIM SATIM PLATFORMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E Açar, A Kıray
Yönetim Bilimleri Dergisi 21 (50), 1246-1276, 2023
2023
HOW TO MAINTAIN RELIGIO-INSTITUTIONS: THE CASE OF ALMS-TAX IN THE EARLY ISLAMIC STATE
A Kıray, O Koç
Journal of Management and Economics Research 21 (3), 151-162, 2023
2023
Toksik Liderlik ve Toksik Örgüt Ortamı: Kavramsal Bir Çalışma
E Dogan, A Kıray
Sosyal Mucit Academic Review 3 (2), 353-367, 2022
2022
Kurumsal Direniş Sürecinde Yapılan Kurumsal İşler: TTB ve Tam Gün Yasası Örneği
A Kıray, O Koç
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24 (2 …, 2022
2022
EXAMINING THE LOGIC OF THE STATE IN ORGANIZING FOR PUBLIC VALUE: A CONCEPTUAL ANALYSIS
O Koç, A Kıray
ECONOMIC AND SOCIETAL CHALLENGES OF THE EUROPEAN ECONOMY, 100, 2022
2022
Kamu Görevlilerinin Politik Davranışlarını Biçimlendirmede Yasal Düzenlemelerin Zorlayıcı Etkilerinden Yararlanmak: Hatch Kanunu Örneği
OAG Oktay Koç, Abdullah Kıray
İstanbul Hukuk Mecmuası 78 (4), 1989-2023, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20