Follow
Onur UÇAR
Onur UÇAR
Verified email at osmaniye.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’nin Makroekonomik Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Karşılaştırılması
M Ela, A Doğan, O Uçar
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2018
252018
Hukuka Uygunluk Kriteri Olarak Ölçülülük İlkesinin Yüksek Yargı Organlarının Vergi Suçlarına İlişkin Kararları Bağlamında Değerlendirilmesi
O Uçar, AB Yereli
Maliye Dergisi, 575-598, 2019
112019
Türkiye, AB ve OECD Ülkelerindeki Akaryakıt Vergilerine Dair Mukayeseli Bir Değerlendirme
C Tosun, O Uçar, N Bağdadioğlu, AB Yereli
Vergi Sorunları Dergisi, 2017
92017
Türk Hukuk Sisteminde Ölçülülük İlkesini Konu Edinen Başat Kurallar (Osmanlı'dan Günümüze Tarihsel Bir Değerlendirme)
O Uçar, AB Yereli
Sosyoekonomi 27 (42), 203-226, 2019
52019
Türkiye’de Vergi Cennetleriyle Mücadele Politikasında Mevzuat ve Uygulama Tezatlığı
C Tosun, O Uçar
Vergi Sorunları Dergisi, 169-177, 2015
52015
Economic regulation by judiciary during the Ottoman Era: samples from Istanbul courts between 17th And 18th centuries
O Uçar, AB Yereli
International Journal of Economic Policy in Emerging Economies 10 (1), 109-115, 2017
42017
Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Davalarda Vergi Sorumlusunun Taraf Ehliyeti
O Uçar
Vergi Sorunları Dergisi, 215-223, 2013
42013
Dijital Hizmet Vergisinin Anayasanın Vergilendirmeye Has İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi
O Uçar, C Tosun
Vergi Raporu, 22-41, 2020
32020
Vergi Ceza Hukukunda Ölçülülük İlkesi (Yüksek Yargı Organları Kararları Bağlamında Bir Değerlendirme)
O Uçar
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
3*2018
Türk Vergi Sistemi'nde Veraset ve İntikal Vergisi Uygulaması
O Uçar, AB Yereli
Azərbaycanın Vergi Jurnalı 2 (2/2014), 55-72, 2014
3*2014
An Inquiry on the Nature of Icreases in Turkish Goverment Spending Since the Beginning of World War II
O Uçar, C Tosun, AB Yereli, N Bağdadioğlu
12015
Linking Economic Growth and International Trade Taxes in Turkey: A Fourier Approach
A Ağca, O Uçar, ŞU Uladi
Heliyon 10 (7), 1-12, 2024
2024
Amacıyla Örtüşmeyen Vergilendirme: 6 Şubat 2023 Depremleri Sonrası İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
O Uçar
Fiscaoeconomia 8 (1), 108-125, 2024
2024
Vergilendirme ve Temsil Arasındaki İlişkinin Amerikan Bağımsızlık Savaşı Işığında İncelenmesi
O Uçar, İÇ Erkul
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (48), 1216-1236, 2023
2023
Agresif Vergi Planlaması: Vergi İstismarı
O Uçar
İktisat, Finans ve Maliye Araştırmaları: Teoriler ve Uygulamalar, 177-189, 2023
2023
"Deprem Vergisi" Söyleminin Teorik ve Hukuksal Açıdan İncelenmesi
O Uçar, C Tosun
Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 6 (4), 265-274, 2023
2023
Yeşil Binalara Dönüşümde Avrupa Ülkelerinde Sağlanan Vergi Avantajları
U Gergerlioğlu, O Uçar
Vergi Dünyasu, 52-59, 2023
2023
Avrupa'da Son Yıllarda Yayılan Bir Vergisel Yükümlülük: Dijital Hizmetler Vergisi
U Gergerlioğlu, O Uçar
Vergi Raporu, 62-80, 2023
2023
Toplum Mühendisliği Aracı Olarak Vergilendirmenin Sınırı: Alkollü İçkiler Üzerinden Alınan Özel Tüketim Vergisi Açısından Bir Değerlendirme
O Uçar
Kamusal Bir Hak Olarak Beslenme ve Vergisel Boyutu, 69-88, 2023
2023
Vergilerin Kanuniliği İlkesine Kanunla İstisna Getirilmesi Sorunsalı: 7338 Sayılı Kanunla Cumhurbaşkanı'na Tanınan Yetkinin Değerlendirilmesi
O Uçar
Mali Hukuk Dergisi 19 (218), 251-268, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20