ŞAHIN ERAY KIRDIM
Title
Cited by
Cited by
Year
FAILED EFFORTS TO REFORM HUMANITARIAN INTERVENTION SYSTEM IN THE UNITED NATIONS.
ŞE KIRDIM
Journal of Economics & Administrative Sciences/Afyon Kocatepe Üniversitesi …, 2017
32017
ULUSLARARASI HUKUK SAVAŞ HALİNDE: TRUMP YÖNETİMİNİN ULUSLARARASI HUKUK YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
ŞE KIRDIM
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12 (1), 148-164, 2021
1*2021
Uluslararası Hukukta Davet ile Müdahale Konsepti Çerçevesinde Bir Örnek Olay İncelemesi: Rusya’nın Suriye Müdahalesi
ŞE KIRDIM
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (1), 179-190, 2017
12017
11 EYLÜL SONRASI AMERİKAN DIŞ POLİTİKASININ TERÖRİZMLE MÜCADELE ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
SH SAFI, ŞE KIRDIM
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (76), 219-232, 2021
2021
TWAIL’i Anlamak: Uluslararası Hukuka Eleştirel Bir Yaklaşım
ŞE KIRDIM
Public and Private International Law Bulletin 41 (1), 129-158, 2021
2021
SAN FRANCİSCO KONFERANSI GÖRÜŞMELERİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KARARLARI IŞIĞINDA SELF-DETERMİNASYON KAVRAMININ İNCELENMESİ
ŞE KIRDIM, D Atahan
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 25 (1), 389-430, 2021
2021
PANDEMİLERLE MÜCADELE İÇİN ULUSLARARASI HUKUKTA “CEBRİ YARDIM”
ŞE KIRDIM
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2), 760-795, 2020
2020
Murderers Defending Democracy: Legal Basis of Tyrannical Phenomenon in Ancient Greece
SE Kirdim
Hacettepe Hukuk Fak. Derg. 10, 108, 2020
2020
KATİLLER DEMOKRASİYİ SAVUNURKEN: ANTİK YUNAN’DA TİRAN KATLİ OLGUSUNUN HUKUKİ DAYANAKLARI
ŞE KIRDIM
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (1), 108-149, 2020
2020
CRIME OF AGGRESSION UNDER THE ROME STATUTE AND EXCLUSION OF UNILATERAL HUMANITARIAN INTERVENTION
ŞE KIRDIM
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 353-362, 2018
2018
Crime Of Aggression Under The Rome Statute And Exclusion Of Unilateral Humanitarian Intervention
ŞE KIRDIM
2018
A Neo-Realist Case Study of UN-Authorized Humanitarian Interventions in The Post-Cold War World
ŞE KIRDIM
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2), 615-632, 2017
2017
Birleşmiş Milletlerdeki İnsani Müdahale Sistemini Reform Etmeye Yönelik Başarısız Denemeler
ŞE Kırdım
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 …, 2017
2017
ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN TARTIŞMALI BİR UYGULAMASI: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KADAR İNSANİ MÜDAHALE TEORİSİ
ŞE KIRDIM
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 26-41, 2017
2017
Soğuk Savaş Sonrası Dünyada BM Tarafından Yetkilendirilmiş İnsani Müdahaleler Üzerine Neo-Realist Bir Örnek Olay İncelemesi
ŞE KIRDIM
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2), 615-632, 2017
2017
ULUSLARARASI ÖRGÜTLENMENİN GELİŞİMİNE RETROSPEKTİF BİR BAKIŞ: ON DOKUZUNCU YÜZYILIN ALAMETİFARİKASI
ŞE KIRDIM
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 447-462, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16