Kemal Mert Önal
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigation of the deep structure of the Sivas Basin (innereast Anatolia, Turkey) with geophysical methods
KM Onal, A Buyuksarac, A Aydemir, A Ates
Tectonophysics 460 (1), 186-197, 2008
242008
New evidences of compressional tectonic regime at the southern part of the western Black Sea Basin offshore Akçakoca‐Cide [Batı Karadeniz Havzası’nın güney bölümü’nde Akçakoca …
KM Önal, E Demirbağ
İstanbul Journal of Geosciences [İstanbul Yerbilimleri Dergisi] 30 (1), 25-49, 2019
5*2019
Akçakoca-Cide Karadeniz Yamacı Deniz Yansıma Sismiği Verilerinin İşlenmesi ve Bölgenin Aktif Tektoniği Açısından Yorumlanması
KM Önal
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020
2020
New Evidences of Compressional Tectonic Regime at the Southern Part of the Western Black Sea Basin along Turkish Margin (Between Akcakoca and Cide)
KM Onal, E Demirbag
9th Congress of the Balkan Geophysical Society, 44095, 2017
2017
Sivas havzası derin yapısının jeofizik yöntemlerle incelenmesi
KM Önal
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5