Takip et
Nesrullah Okan
Nesrullah Okan
Fırat Üniversitesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Spirituality in Logotherapy
N Okan, H Ekşi
Spiritual Psychology and Counseling 2 (2), 143-164, 2017
202017
Maneviyat ve psikolojik danışma
H Ekşi, Ç Kaya, M Çiftçi
Manevi yönelimli psikoterapi ve psikolojik danışma, 13-26, 2016
182016
The Mediating Role of Self-efficacy and Hope on Primary School Students' Social-emotional Learning and Primary Mental Abilities
M Yüksel, N Okan, Z Eminoğlu, D Akça-Koca
Universal Journal of Educational Research 7 (3), 729-738,, 2019
112019
Pandemi Sürecinde Yapılan Online Derslerin Verimliliğinin İncelenmesi ve Yüz Yüze Yapılan Derslerle Karşılaştırmasının Yapılması
N OKAN
Uluslararası Covid-19 Kongresi: Eğitimde Yeni Normlar, 2020
72020
Investigating the moderator effect of fear of COVID-19 in the relation between communication anxiety and self-efficacy
N OKAN
Educational Process: International Journal 10 (3), 62-77, 2021
52021
Kişisel Anlam Profili Ölçeği Kısa Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
H EKŞİ, N OKAN, HŞ MERT
Eğitim Bilimleri Dergisi 47 (47), 157-168, 2018
4*2018
Bilinçli Farkındalık ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkide Temel Empati Becerilerinin Aracı Rol Etkisinin İncelenmesi
N Okan, M Yılmaztürk, B Kürüm
IBAD 1 (8), 319-335, 2020
3*2020
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Karakter Gelişiminin Yordayıcısı Olarak Öz Düzenleme Becerisi ve Okul İklim Algısı
H Ekşi, N OKAN, AS Ayhan
TALİM: JOURNAL OF EDUCATION IN MUSLIM SOCIETIES AND COMMUNITIES 2 (2), 209‒241, 2018
3*2018
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Karakter Gelişiminin Yordayıcısı Olarak Öz Düzenleme Becerisi ve Okul İklim Algısı
E Halil, O Nesrullah, AS Ayhan
Talim 2 (2), 209-241, 2018
32018
Logoterapi ve Maneviyat İlişkisi
N Okan, H Ekşi
PSİKOTERAPİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA MANEVİYAT KURAMLAR VE UYGULAMALAR, 163-187, 2017
32017
Gençlerde maneviyat ve şiddet eğilimi arasındaki ilişkide erken dönem uyum bozucu şemaların moderatör etkisi
H Eksi, N Okan
Bilimname 2021 (44), 521-546, 2021
22021
YAŞAMIN ANLAMI VE YAŞAMIN AMACI DEĞİŞKENLERİNİN ÖLÜM KAYGISINI YORDAMALARI ÜZERİNE BİR MODEL DENEMESİ
F EKŞi, N OKAN, B Kökçam, H EKŞİ
JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH 6 (32), 72-84, 2019
2*2019
İmam Hatip Okullarıyla İlgili Yayımlanan Çalışmaların İncelenmesi: 2000-2018 Yılları Arası Tezlerin Bir Meta Sentezi
H Bekiroğlu, N OKAN
Talim 2 (2), 157-183, 2018
22018
Sosyal Etki Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Yönden İncelenmesi
E Füsun, O Nesrullah, M YILMAZTÜRK, E Halil
İstanbul University Journal of Sociology 41 (1), 153-173, 2021
1*2021
Kısa Can Sıkıntısı Eğilimi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Psikometrik Yönden İncelenmesi
H GÜNER, O Nesrullah, S KARDAŞ
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 53 …, 2021
1*2021
The Adaptation of the Moral Integrity Scale into Turkish and Analysis of the Psychometric Features
O Nesrullah, E Halil
Spiritual Psychology and Counseling 5 (3), 327-340, 2020
12020
İrade ve ahlaki bütünlüğün olumlu psikolojik çıktıları üzerine bir karma yöntem araştırması
N OKAN
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2019
12019
Üniversite Öğrencilerinin Ölüm Kaygılarını Yordamada Yaşamın Anlamı ve Yaşamın Amacı Değişkenlerinin Etkilerinin İncelenmesi
H Ekşi, N Okan, B Kökçam, F Ekşi
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
12018
Liseler için ergen irade ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi
N Okan
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
12016
İç Göç Yaşayan Ergenlerin Deontik Adalet Anlayışı ve Akran Sapmalarının Şiddete Yönelik Tutumlarını Yordama Düzeyi
H Eksi, N Okan, H Guner
MIDDLE EAST JOURNAL OF REFUGEE STUDIES 1 (1), 19-41, 2016
12016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20