Follow
Nesrullah Okan
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitim araştırmaları: Nicel ve Nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi
JW Creswell
Edam, 2017
4972017
Maneviyat ve psikolojik danışma
H Ekşi, Ç Kaya, M Çiftçi
Manevi yönelimli psikoterapi ve psikolojik danışma, 13-26, 2016
422016
Manevi yönelimli psikoterapi ve Psikolojik danışma
H Ekşi, Ç Kaya
Kaknüs yayınları, 2016
332016
Spirituality in Logotherapy
N Okan, H Ekşi
Spiritual Psychology and Counseling 2 (2), 143-164, 2017
302017
The Mediating Role of Self-efficacy and Hope on Primary School Students' Social-emotional Learning and Primary Mental Abilities
M Yüksel, N Okan, Z Eminoğlu, D Akça-Koca
Universal Journal of Educational Research 7 (3), 729-738,, 2019
192019
Pandemi Sürecinde Yapılan Online Derslerin Verimliliğinin İncelenmesi ve Yüz Yüze Yapılan Derslerle Karşılaştırmasının Yapılması
N OKAN
Uluslararası Covid-19 Kongresi: Eğitimde Yeni Normlar, 2020
172020
Investigating the moderator effect of fear of COVID-19 in the relation between communication anxiety and self-efficacy
N OKAN
Educational Process: International Journal 10 (3), 62-77, 2021
132021
Bilinçli Farkındalık ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkide Temel Empati Becerilerinin Aracı Rol Etkisinin İncelenmesi
N Okan, M Yılmaztürk, B Kürüm
IBAD 1 (8), 319-335, 2020
122020
Kişisel anlam profili ölçeği kısa formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
E Halil, O Nesrullah, HŞ MERT
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 47 …, 2018
122018
YAPAY ZEKÂ SOHBET ROBOTU CHATGPT İLE İNANÇ- İNANÇSIZLIK, DOĞAL AFET VE ÖLÜM KONULARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: DİN VE MANEVİYATIN PSİKOLOJİK SAĞLIĞA ETKİLERİ
M Kızılgeçit, M Çinici, N Okan
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (1), 135-169, 2023
92023
Covid-19 Sürecinde Yaşanılan Olumsuz Duygularda Dini Başa Çıkma’nın Rolü
N OKAN, A ÖREN
İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 359-380, 2021
92021
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Karakter Gelişiminin Yordayıcısı Olarak Öz Düzenleme Becerisi ve Okul İklim Algısı
H Ekşi, N OKAN, AS Ayhan
TALİM: JOURNAL OF EDUCATION IN MUSLIM SOCIETIES AND COMMUNITIES 2 (2), 209‒241, 2018
82018
Gençlerde maneviyat ve şiddet eğilimi arasındaki ilişkide erken dönem uyum bozucu şemaların moderatör etkisi
H Eksi, N Okan
Bilimname 2021 (44), 521-546, 2021
72021
Logoterapi ve Maneviyat İlişkisi
N Okan, H Ekşi
PSİKOTERAPİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA MANEVİYAT KURAMLAR VE UYGULAMALAR, 163-187, 2017
62017
Kısa Dönüşümcü Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Yönden İncelenmesi
N OKAN, YT OKAN
Turkish Studies - Social Sciences 16 (2), 687-700, 2021
52021
Kısa Can Sıkıntısı Eğilimi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Psikometrik Yönden İncelenmesi
H GÜNER, O Nesrullah, S KARDAŞ
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 53 …, 2021
42021
Sosyal Etki Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Yönden İncelenmesi
E Füsun, O Nesrullah, M YILMAZTÜRK, E Halil
İstanbul University Journal of Sociology 41 (1), 153-173, 2021
32021
Are Early Period Maladaptive Schemas Effective in Adolescence? Their Effect on Parenting Styles and the Need for Social Approval.
H Eksi, N Okan, S Dinç
World Journal of Education 10 (6), 123-135, 2020
32020
YAŞAMIN ANLAMI VE YAŞAMIN AMACI DEĞİŞKENLERİNİN ÖLÜM KAYGISINI YORDAMALARI ÜZERİNE BİR MODEL DENEMESİ
F EKŞi, N OKAN, B Kökçam, H EKŞİ
JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH 6 (32), 72-84, 2019
3*2019
İmam Hatip Okullarıyla İlgili Yayımlanan Çalışmaların İncelenmesi: 2000-2018 Yılları Arası Tezlerin Bir Meta Sentezi
H Bekiroğlu, N OKAN
Talim 2 (2), 157-183, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20