Follow
Yıldıray KARADAĞ
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Yeterlikleri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği
M AYDOĞMUŞ, Y KARADAĞ
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (3), 686 - 705, 2020
192020
Çokkültürlü Eğitim Ortamlarına Geleceğin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerini Hazırlamak: Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Yeterlikleri
Y Karadağ, D Özdemir Özden
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2), 179-201, 2020
172020
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi
Y KARADAĞ, A Fatih
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) 4 (1), 62-78, 2020
14*2020
Sinektik Tekniği ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanımı
MB Yılar, Y Karadağ
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - IV, 313-348, 2020
11*2020
Sözleşmeli Öğretmenlik ve Sözlü Sınav: Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?
Y Karadağ, M Aydoğmuş, A Kesten
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8 (1), 237-266, 2020
8*2020
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Düzeylerinin İncelenmesi
D Özdemir Özden, Y Karadağ
Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 7 (2), 12-35, 2021
7*2021
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çokkültürlü yeterliklerinin incelenmesi
Y Karadağ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
72019
Multicultural Competencies of Social Studies Teachers: A Qualitative Study.
Y Karadag, A Kesten, DÖ Özden
Journal of Social Science Education 20 (1), 91-117, 2021
62021
Teachers' Experiences Regarding the Use of Social Media for Educational Purposes
M Aydoğmuş, E Tut, Y Karadağ
International Journal of Psychology and Educational Studies 10 (1), 69-82, 2023
42023
Öğretmen Adaylarının Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi Bağlamında Geliştirmek İstedikleri İletişim Becerilerine İlişkin Özdeğerlendirmeleri
MB Yılar, M Aydoğmuş, Y Karadağ
Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi 2 (1), 1-16, 2020
32020
PRESERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’METAPHORICAL PERCEPTIONS REGARDING ORAL HISTORY AND VIEWS ON ORAL HISTORY METHOD
İ SARI, Y KARADAĞ
Journal of Eurasian Education and Culture 6 (13), 1264-1310, 2021
12021
Sosyal Bilgiler Dersinde Politik Konuların Öğretimi: Öğretmen Görüşleri
M Yavaş, Y Karadağ, S Kaymakcı
Anadolu Journal of Educational Sciences International 14 (1), 114-146, 2024
2024
How should the Social Studies Teaching Undergraduate Program be? Teachers' Opinions and Suggestions
C YILMAZ, Y KARADAĞ, FÖ BAYRAM
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 42 (1), 97-160, 2023
2023
Sosyal Bilgilerde Göç ve Göçmenlik
Y Karadağ
Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı II 1, 251-289, 2023
2023
Jeanette B. Coltham
Y Karadağ
Yurtdışında Tarih Eğitimi 1, 497-504, 2023
2023
Communication: A Sample Activity for Social Studies
Y Karadağ
Social Studies Teaching II: Thinking on Social Studies within the Framework …, 2023
2023
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Duyarlılık Değerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
HÖ Murat Bayram YILAR, Yıldıray KARADAĞ, Orhan ÜNAL
UluslararasıTürk Eğitim Bilimleri Eğitimi Dergisi 10 (19), 433-453, 2022
2022
Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının iletişim becerileri: öğretmen adaylarının perspektifinden bir değerlendirme çalışması
MB Yılar, Y Karadağ, M Aydoğmuş
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 2021
2021
Mizahın Eğitiminde Kullanılmasının Bir Yolu: Fıkralar
M Aydoğmuş, Y Karadağ
Eğitimde Mizah 1, 291-302, 2021
2021
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ 2018 ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DEĞERLERE İLİŞKİN HİYERARŞİLERİ, GEREKÇELERİ VE ÖNERİLERİ
MB YILAR, Y KARADAĞ
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 476-505, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20