Follow
Emrah Dindi
Emrah Dindi
Verified email at deu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kur'an'da İslam öncesi kültür: nassın olguyla diyalektik ilişkisi
E Dindi
Ankara Okulu Yayınları, 2017
292017
Kur’an’da İslâm Öncesi Kültürün İzleri (Muamelat Örneği)
E Dindi
Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul-2014, 2014
172014
Cahiliye Araplarında ramazan ayı, itikâf ve oruç
E Dindi
Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi 3 (2), 27-55, 2017
152017
Câhiliye Arap Hac Ritüellerinin Kur’an’daki Menâsikle Diyalektik İlişkisi
E Dindi
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (1), 577-638, 2017
142017
Alevi-Bektaşi geleneğinde Kur'an anlayışı
E Dindi
İz Yayıncılık, 2011
112011
KUR’ÂN’I TEOSENTRİK VE TARİHÎ OKUMA DENEMESİ: ASHÂBU’L-FÎL ÖRNEĞİ
E Dindi
Journal of Faculty of Theology of Istanbul University/Istanbul Üniversitesi …, 2017
92017
Kur’an’da İslam öncesi kültürün izleri
E Dindi
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2014
72014
Hacı Bektaş-ı Velide Kuran anlayışı
E Dindi
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2006
52006
Hacı Bektaş Velî'de Kur'an Anlayışı
E Dindi
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri …, 2006
52006
ALEVÎ-BEKTAŞÎ BUYRUK ve MAKÂLÂTLARINDA NAMAZ ve ABDESTİN EZOTERİK YORUMU
E Dindi
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 125-151, 2017
22017
Cahiliye Dönemindeki Mali Yükümlülükler ve Bunların Kur'an'daki Yansımaları
E Dindi
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2), 57-92, 2016
22016
Kur’ân’ı Teosentrik ve Tarihî Okuma Denemesi: Seylü’l-Arim Örneği
E Dindi
İslami Araştırmalar 28 (2), 107-119, 2017
12017
The Relationship of the Repetitions in the Qur'ān with the Language Usage Traditions and Literary Tastes of the Arabs of the Nuzūl Period.
E Dindi
Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi/Cumhuriyet Theology Journal 27 (2), 2023
2023
Kur’ân’daki Tekrarların 7. Yüzyıl Arapların Dili Kullanım Âdet ve Edebî Zevkleriyle İlişkisi
E Dindi
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 27 (2), 576-591, 2023
2023
Bakkâlî Nispetiyle Anılan Hanefî Fakihin Kimliğinin Tespiti ve Bazı Fıkhî Görüşleri
E KOÇ, İ ÖZPOLAT, M ERSÖZ, Mİ YÜKSEK, İ BAYER, ...
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 27 (2), 480-503, 2023
2023
Kur’ân’ın Secili Söz Dizgelerinin 7. Yüzyıl Arapların Lügavî Örf ve Âdetleriyle Diyalektik İlişkisi
E DİNDİ
Tasavvur/Tekirdağ İlahiyat Dergisi 9 (1), 545-578, 2023
2023
Kur’an’ın Takdim ve Tehirli Söz Yapılarının Edebî Değeri ve 7. Yüzyıl Arapların Dili Kullanım Zevk ve Âdetleriyle İlişkisi
E DİNDİ
Tefsir Araştırmaları Dergisi 7 (1), 142-167, 2023
2023
Kur’ân’ın Hazifli İfadelerinin 7. Yüzyıl Arapların Edebî Zevk, Dili Kullanım Âdet ve Gelenekleriyle İlişkisi
E Dindi
Eskiyeni 51 (51), 1175-1187, 2023
2023
The Dialectical Relationship of the Syntax of the Qur’ān with the Lexical Customs and Traditions of the 7th Century Arabs
E DİNDİ
2023
The Relationship of the Repetitions in the Qur’ān with the Language Usage Traditions and Literary Tastes of the 7th Century Arabs
E DİNDİ
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20