Follow
Belma Keklik
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Bandırma İİBF işletme bölümü örneği
R Kılıç, B Keklik, N Çalış
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2012
2002012
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ YAŞAM KALİTESİ VE MOTİVASYONA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
R KILIÇ, B Keklik
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 …, 2012
1762012
Sağlik hizmetlerinde benimsenen liderlik tiplerinin belirlenmesi: Özel bir hastane örneği
B Keklik
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 …, 2012
1322012
Hastane yöneticilerinin liderlik özellikleri ile çalışanların iş üretkenlik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
ŞA Uysal, B Keklik, R Erdem, R Çelik
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 15 (1), 25-57, 2012
1212012
ÖRGÜTSEL ADALET ALGILAMALARININ İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
B Keklik, UNC Us
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2013
1172013
Dönüştürücü, etkileşimci ve tam serbesti tanıyan liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma
R Kılıç, B Keklik, H Yıldız
1072014
Sanal kaytarma davranışlarının örgütsel öğrenme kapasitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi
B Keklik, R Kılıç, H Yıldız, B Yıldız
772015
Sağlık kurumlarındaki işgörenlerin iş tatmini ve bir uygulama
O Adıgüzel, B Keklik
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 29, 305-318, 2011
732011
Mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunlar: Isparta ilinde bir uygulama
A Önal, B Keklik
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (15), 132-148, 2016
592016
DEMOKRASİNİN TABANA YAYILMASI, YÖNETİMDE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK BAĞLAMINDA BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
Ö Demirkıran, HB Eser, B Keklik
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 3 (2), 169-192, 2011
592011
HASTALARIN HEKİMLERE DUYDUKLARI GÜVENİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
E Gülcemal, B Keklik
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (14), 64-87, 2016
552016
Kobi’lerde genel firma özelliklerinin inovasyon uygulamalarina etkisi: balikesir ilinde bir araştirma
R Kılıç, B Keklik
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 93-118, 2012
552012
Öğretim üyelerinin dış görünüşlerinin öğrenciler tarafından algılanma biçiminin incelenmesine yönelik bir araştırma
B Keklik
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 4 (3), 129-141, 2012
422012
Tıbbi hata nedenleri üzerine bir araştırma: Isparta İli Örneği
T Saygın, B Keklik
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 17 (2), 99-118, 2014
38*2014
İnsan kaynakları temininde kullanılan tekniklerin etkinliklerine ilişkin KOBİ'lerde bir araştırma ve model önerisi
B Keklik
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
352007
SAĞLIK YÖNETİMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA YAPILAN TEZLERİN PROFİLİ
İ Gül, A Yeşiltaş, B Keklik
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (13), 231-244, 2015
292015
Akademik camianın çirkin ördek yavruları öyp'lilerde örgütsel dışlanma (ostracism) kavramının incelenmesi. 1
B Keklik, T Saygın, N Oral Kara
Örgütsel Davranış Kongresi, 351-355, 2013
272013
A study on the problems encountered by refugees and asylum-seekers in their access to healthcare services in Isparta province
A Önal, B Keklik
Suleyman Demirel University The Journal of Visionary 7 (15), 132-48, 2016
182016
HASTANE ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İLE ARALARINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
AD Koç, B Keklik
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2019
142019
Ispartada yaşayan mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunlar üzerine bir araştırma
A Önal
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
142015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20