Follow
Orhan Cinar
Orhan Cinar
Atatürk Üniversitesi İİBF
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri
O Çınar, E Teyfur, M Teyfur
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006
4492006
Exploring perceived stress among students in Turkey during the COVID-19 pandemic
I Aslan, D Ochnik, O Çınar
International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (23), 8961, 2020
2392020
Örgütsel iletişim ve iş tatmini ilişkisi: Bir uygulama
F Karcıoğlu, K Timuroğlu, O Çınar
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2009
2352009
Mental health prevalence and predictors among university students in nine countries during the COVID-19 pandemic: A cross-national study
D Ochnik, AM Rogowska, C Kuśnierz, M Jakubiak, A Schütz, MJ Held, ...
Scientific reports 11 (1), 18644, 2021
1442021
A motivation study on the effectiveness of intrinsic and extrinsic factors
O Çınar, Ç Bektaş, I Aslan
Economics and Management 16 (5), 690-695, 2011
1442011
The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: a survey study in the province of Erzurum, Turkey
O Çınar, F Karcıoğlu, ZD Alioğulları
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 314-321, 2013
1332013
Okul müdürlerinin iletişim sürecindeki etkililiği
O ÇINAR
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010
1252010
The relationships among organizational cynicism, job insecurity and turnover intention: A survey study in Erzurum/Turkey
O Çınar, F Karcıoğlu, İ Aslan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 429-437, 2014
1072014
The relationship between cyber loafing and organizational citizenship behavior: A survey study in Erzurum/Turkey
O Çınar, F Karcıoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 207, 444-453, 2015
942015
Serbest muhasebeci mali müşavirlerin (SMMM) etik algıları: Erzurum örneği
O Çınar, S Güney
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (2), 91-106, 2012
842012
Developing strategies for the future of healthcare in Turkey by benchmarking and SWOT analysis
I Aslan, O Çınar, Ü Özen
Procedia-social and behavioral sciences 150, 230-240, 2014
732014
Öğretmenlerin problem çözme becerileri
O Çınar, A Hatunoğlu, Y Hatunoğlu
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 215-226, 2009
712009
Creating strategies from tows matrix for strategic sustainable development of Kipaş Group
I Aslan, O Çınar, V Kumpikaitė
Journal of Business Economics and Management 13 (1), 95-110, 2012
652012
A comparison of depression and anxiety among university students in nine countries during the COVID-19 pandemic
D Ochnik, AM Rogowska, C Kuśnierz, M Jakubiak, A Schütz, MJ Held, ...
Journal of clinical medicine 10 (13), 2882, 2021
582021
Bir aile şirketinin kurumsallaşması: Yeniden yapılandırma ve varislerin yönetime hazırlanması süreci
İ Aslan, O Çınar
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2 (1), 89-97, 2010
58*2010
Satisfaction with life among university students from nine countries: Cross-national study during the first wave of COVID-19 pandemic
AM Rogowska, D Ochnik, C Kuśnierz, M Jakubiak, A Schütz, MJ Held, ...
BMC Public Health 21 (1), 2262, 2021
532021
Eğitim ve sağlık alanı çalışanlarının iş stresi düzeyleri
O Çınar
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 9 (33), 101-121, 2010
522010
Kalabalık sınıfların öğretmen ve öğrenciye etkisi
O Çınar, A Temel, N Beden, S Göçgen
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 1 (8), 2004
46*2004
İş yaşamında iş tatmini, örgütsel özdeşleme ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: Erzurum’da bir kamu kurumu örneği
O Çınar, F Karcıoğlu, K Akdaş
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4 (3), 121-136, 2016
402016
Örgütsel Kültür ve Yöneticilerde Kendini Geliştirme: Elektronik ve Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama
O Çınar
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi). Erzurum, 1999
36*1999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20