Muhammet Recep OKUR
Muhammet Recep OKUR
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
E-Öğrenme sistemlerinin tasarımında kavram haritaları, öğrenme nesneleri ve eğitim yönetim sistemlerinin rolü
ME Mutlu, GD Dinçer, MR Okur, S Şişman
Akademik Bilişim, 11-13, 2004
292004
An examination of xMOOCS: An embedded single case study based on Conole’s 12 dimensions
S Koçdar, MR OKUR, A Bozkurt
Turkish Online Journal of Distance Education 18 (4), 52-65, 2017
222017
Using multimedia objects in online learning environment
S Gümüş, MR Okur
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 5157-5161, 2010
222010
Çevrimiçi öğrenme tutum ölçeği: geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği
ÖOMR Usta, İ., Uysal
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (43), 2215-2222, 2016
20*2016
Açık ve uzaktan öğrenmede öğretim elemanlarına yönelik çevrimiçi destek sistemi tasarımı
MR Okur
PQDT-Global, 2015
142015
Storyboarding issues in online course production process
MR Okur, S Gümüş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4712-4716, 2010
122010
Use of digital books at academic level: Perceptions, attitudes and preferences of post-graduate students
A Bozkurt, MR Okur, A Karadeniz
Journal of Human Sciences 13 (1), 663-673, 2016
112016
Açık ve uzaktan öğrenmede etkileşimli video kullanımı
U Serap, MR OKUR
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (4), 104-126, 2016
102016
Predicting achievement with artificial neural networks: the case of anadolu university open education system
HSY Aybek, MR Okur
International Journal of Assessment Tools in Education 5 (3), 474-490, 2018
62018
Özel eğitimde web portalı tasarımı:(özel gereksinimli çoçukların ailelerine yönelik bir web portalı uygulaması
MR Okur
PQDT-Global, 2015
62015
Online Social Networks as Communication and Learning Environments: Post-Graduate Students' Attitudes and Preferences
A Bozkurt, A Karadeniz, MR Okur
IATED-Int Assoc Technology Education & Development, 2015
62015
Financial literacy among university students: A case study for open education students in Anadolu university, Turkey
F Er, A Özdemir, MR Okur, SF Kostakoğlu, F Temizel, H Sönmez
Literacy Information and Computer Education Journal 8 (1), 2544-2552, 2017
52017
Games As Futuristic Tools: Looking For An Advanced Definition
S Sezgin, TV Yüzer, E Özkeskin, G Durak, M Ataizi, M Aydemir, ...
Conference Proceedings of the 10th International Conference of Education …, 2017
42017
Technology oriented efforts to support faculty in online learning environment
MR Okur
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 3916-3920, 2011
42011
MOBİL 3G TEKNOLOJİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANIMI THE USE OF 3G TECHNOLOGIES IN DISTANCE EDUCATION
MR OKUR, HC SALAR, İ SÜRAL, EPUÇA GÜNEŞ
proceedings of 9 th international educational technology conference, 2009
42009
Examination of the Educational Sciences Questions of the Central Examination which is used for Teacher Assignments in terms of Cognitive Domain Level of the Bloom Taxonomy
S Usta,İ., Okur, M.R., Aydin
Australian Journal of Basic & Applied Sciences 8 (8), 256-264, 2014
32014
Okul öncesi dönemdeki 5-6 yaş çocuklarının görsel okuryazarlık durumlarının ve dijital öğrenme içeriklerinin incelenmesi
N ALPAY, MR OKUR
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 7 (3), 1-34, 2021
22021
Görme engelli öğrenenlerin eğitim yaşantısında karşılaştıkları sorunların belirlenmesi, açık ve uzaktan öğrenme alanı için çözüm yolları geliştirilmesi
MR Okur, M Demir
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (2), 49 - 62, 2019
22019
Öğrenci Destek Hizmetleri Bağlamında Yükseköğretimde e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetlerin İncelenmesi
MR Okur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (3), 106-126, 2019
22019
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenimi Bırakma Sebeplerinin İncelenmesi
MR OKUR, D PAŞAOĞLU BAŞ, EP UÇA GÜNEŞ
Journal of Higher Education and Science 9 (2), 225 - 235, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20