Follow
Muhammet Recep OKUR
Muhammet Recep OKUR
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çevrimiçi öğrenme tutum ölçeği: geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği
ÖOMR Usta, İ., Uysal
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (43), 2215-2222, 2016
47*2016
E-Öğrenme sistemlerinin tasarımında kavram haritaları, öğrenme nesneleri ve eğitim yönetim sistemlerinin rolü
ME Mutlu, GD Dinçer, MR Okur, S Şişman
Akademik Bilişim, 11-13, 2004
402004
An examination of Xmoocs: An embedded single case study based on Conole’S 12 dimensions
S Kocdar, MR OKUR, A Bozkurt
Turkish Online Journal of Distance Education 18 (4), 52-65, 2017
372017
Using multimedia objects in online learning environment
S Gümüş, MR Okur
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 5157-5161, 2010
322010
Açık ve uzaktan öğrenmede etkileşimli video kullanımı
S Uğur, MR Okur
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (4), 104-126, 2016
312016
Emotional outcomes of e-learning adoption during compulsory online education
F Şahin, E Doğan, MR Okur, YL Şahin
Education and Information Technologies 27 (6), 7827-7849, 2022
262022
Use of digital books at academic level: Perceptions, attitudes and preferences of post-graduate students
A Bozkurt, MR Okur, A Karadeniz
Journal of Human Sciences 13 (1), 663-673, 2016
242016
Açık ve uzaktan öğrenmede öğretim elemanlarına yönelik çevrimiçi destek sistemi tasarımı
MR Okur
PQDT-Global, 2012
232012
Görme engelli öğrenenlerin eğitim yaşantısında karşılaştıkları sorunların belirlenmesi, açık ve uzaktan öğrenme alanı için çözüm yolları geliştirilmesi
MR Okur, M Demir
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (2), 49 - 62, 2019
22*2019
Predicting achievement with artificial neural networks: The case of Anadolu University open education system
HSY Aybek, MR Okur
International Journal of Assessment Tools in Education 5 (3), 474-490, 2018
202018
Okul öncesi dönemdeki 5-6 yaş çocuklarının görsel okuryazarlık durumlarının ve dijital öğrenme içeriklerinin incelenmesi
N ALPAY, MR OKUR
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 7 (3), 1-34, 2021
172021
Online learning attitude scale: development, validity and reliability
İ Usta, Ö Uysal, MR Okur
Journal of International Social Research 9 (43), 2215-2222, 2016
142016
Storyboarding issues in online course production process
MR Okur, S Gümüş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4712-4716, 2010
122010
University students with special needs: Investigating factors influencing e-learning adoption
F Şahin, E Doğan, G Yıldız, MR Okur
Australasian Journal of Educational Technology 38 (5), 146-162, 2022
112022
The Rotation Model in Blended Learning.
İA Kömür, H Kilinç, MR Okur
Asian Journal of Distance Education 18 (2), 63-74, 2023
102023
The opinions of field experts on online test applications and test security during the covid-19 pandemic
H Kılınç, MR Okur, I Usta
International Journal of Assessment Tools in Education 8 (4), 975-990, 2021
92021
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenimi Bırakma Sebeplerinin İncelenmesi
MR OKUR, D PAŞAOĞLU BAŞ, EP UÇA GÜNEŞ
Journal of Higher Education and Science 9 (2), 225 - 235, 2019
92019
Financial literacy among university students: A case study for open education students in Anadolu university, Turkey
F Er, A Özdemir, MR Okur, SF Kostakoğlu, F Temizel, H Sönmez
Literacy Information and Computer Education Journal 8 (1), 2544-2552, 2017
72017
Açık ve uzaktan öğrenme ile yaz okulu
OMRU Uysal, Ö.
The Journal of Academic Social Science Studies 45, 215-233, 2016
7*2016
ONLINE SOCIAL NETWORKS AS COMMUNICATION AND LEARNING ENVIRONMENTS: POST-GRADUATE STUDENTS’ATTITUDES AND PREFERENCES
A Bozkurt, A Karadeniz, MR Okur
EDULEARN15 Proceedings, 4686-4694, 2015
72015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20