Follow
Pro. Dr. Cemil Ulukan
Title
Cited by
Cited by
Year
Girişimcilerin ve profesyonel yöneticilerin kurumsallaşma perspektifi
C Ulukan
Anadolu Üniversitesi, 2005
1122005
Transformation of university organizations: Leadership and managerial implications
C Ulukan
Turkish Online Journal of Distance Education 6 (4), 75-94, 2005
382005
Aile işletmelerinde büyüme süreci
C Ulukan
PQDT-Global, 2015
372015
Stratejik Yönetim
A Akdemir, C Ulukan
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012
292012
Improving gender equality in higher education in Turkey
SG Aktas, EG Kumtepe, YM Kantar, IC Ulukan, S Aydin, T Aksoy, F Er
Applied Spatial Analysis and Policy 12, 167-189, 2019
272019
Aile işletmeleri kurumsal yönetim için ne kadar hazır
C Ulukan
Eskişehir'de faaliyet gösteren aile işletmeleri üzerine bir araştırma 1, 212-222, 2004
202004
Çokuluslu ekiplerde kültürel farklılıklar ve yönetimi
Z Gültekin, C Ulukan
Anadolu Üniversitesi, 2012
172012
Managerial issues in open and distance education organizations in transition: a need for systematic approach
C Ulukan
Turkish Online Journal of Distance Education 6 (2), 33-45, 2005
172005
Büro Teknolojileri
E Özkul
Anadolu Universitesi, 2012
15*2012
Perakende mağaza yönetimi
YDDG BARIŞ
Anadolu Universitesi, 2017
112017
Stratejik yönetim ve ilgili temel kavramlar
N Tokgöz, C Ulukan, Z Erdoğan, E Demirci, BA Baraz, MA Tiltay, D Taşcı, ...
D. Taşçı ve Cİ Ulukan içinde, Stratejik Yönetim-1, 2-23, 2012
112012
Genel işletme
C Ulukan
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012
11*2012
Aile işletmeleri ve profesyonel yönetim anlayışı. 2
C Ulukan
Aile İşletmeleri Kongresi, 14-15, 2006
112006
Stratejik Yönetim-I. 1
BZ Erdoğan, N Tokgöz, C Ulukan, E Demirci, B Baraz, MA Tiltay, D Taşcı, ...
Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012
92012
Stratejik Yönetim–I
N Tokgöz, İC Ulukan, BZ Erdoğan, AE Demirci, AB Baraz, MA Tiltay, ...
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, 2012
92012
Yönetim ve Yönetici
ŞC Saruhan, M Yıldız, N Şakar, Z Tonus, S Besler, C Ulukan, D Ergun
B. Baraz, & N. Şakar içinde, İşletme Yönetimi, 2-34, 2012
82012
Exploring strategic choices of airlines: A study in Turkish air transport industry
HÖ Aldemir, FK Şengür, İC Ulukan
Asian Academy of Management Journal, 2021
72021
Kent Merkezinde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Araçsal ve Sembolik Özelliklerin Örgütsel Çekiciliğe Etkisi
AD AKÇAY, N TİMUR, C ULUKAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 8 (1 …, 2013
72013
Türkiye’Ye Özgü Kurumsallaşma Anlayışıve Sonuçları
C Ulukan
Iktisat Isletme ve Finans 20 (231), 88-96, 2005
62005
The use of network technologies in higher education: its implication towards international collaboration
T Kobayashi, C Ulukan
Present paper for Open and Distance Education Symposium: New Horizons in …, 2002
52002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20