Takip et
Taha Eğri
Taha Eğri
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de iş ahlakı çalışmaları: Mevcut durum ve yönelimler
T Eğri, L Sunar
İş Ahlakı Dergisi 3 (5), 41-67, 2010
672010
A causal relationship between oil prices current account deficit, and economic growth: an empirical analysis from fragile five countries
Y Bayraktar, E Taha, F Yildiz
Ecoforum Journal 5 (3), 2016
332016
Covid-19 ve ekonomik kriz: Kobiler özelinde bir değerlendirme ve politika önerileri
T Eğri, A Doğaner
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (37), 128-145, 2020
322020
İşsizlik ve Ekonomik Çıktı İlişkisi: Mısır için Okun Yasası Analizi
T Eğri
Journal of Yaşar University 13 (49), 68-78, 2018
222018
Islamic Economics: Basic Concepts, New Thinking and Future Directions
T Egri, N Kizilkaya
Cambridge Scholars Publishing, 2015
102015
İslam iktisadını yeniden düşünmek
T Eğri, O Karasu, N Kızılkaya
İGİAD Yayınları, 2014
102014
2000 Sonrası Türk Tarım Politikalarında Dönüşüm ve Çiftçi Algısı: Kırklareli Örneği
E Taha
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (1), 89-104, 2014
102014
Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri için ekonomik büyüme ve savunma harcamaları ilişkisi: Panel veri analizi
T Eğri, B Timur, CÖ Eğri, Y Bayraktar
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (5), 139-153, 2017
72017
Petrol gelirleri ve milli gelir ilişkisi: İran ekonomisi için ARDL testi
F YILDIZ, E Taha
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 390-408, 2019
62019
Globalization and Economic Growth
I Demir, M Canakci, T Egri
Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Decent Work and …, 2021
52021
Mudarebe Finansmanının Katılım Bankalarında Uygulanmasının Ahlaki Risk Yönünden Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
MS Sağlam, T Eğri
International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 6 (2), 197-226, 2020
52020
GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SAĞLIK HARCAMALARININ MAKRO BELİRLEYİCİLERİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ
T EĞRİ
Adam Academy Journal of Social Sciences 9 (2), 423-447, 2019
52019
Ekonomik büyüme ve dış yardımlar ilişkisi: Mısır için bir nedensellik analizi
T Eğri
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14, 31-43, 2018
42018
2000 yılı sonrası Türk tarım politikalarının değişimi ve bir alan çalışması: Kırklareli ili örneği
T Eğri
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
42000
Dürtme
T Eǧri
Is Ahlakı Dergisi 14 (1), 191-195, 2021
32021
The China Model in the Global Economy
BB Kar, T Eğri
The Belt and Road Strategy in International Business and Administration, 1-27, 2019
32019
İnsani Ücretin Hesaplanması: Türkiye İçin Bir Model
Y Alpaydın, H Burgazoğlu, T Eğri, İ Gümüş
http://igiad.com/yayinlar/insani-ucretin-hesaplanmasi-turkiye-icin-bir-model-4, 2015
32015
İslam iktisadı perspektifinden faiz
T Eğri, ZH Orhan
İktisat Yayınları, 2019
22019
Arap ayaklanmalarının ekonomi politiği ve demokrasiye geçiş denemesi: Mısır örneği
T Eğri
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
22017
Studies on Business Ethics in Turkey: Current Situation and Tendencies
T Egri, L Sunar
Turkish Journal of Business Ethics 3 (1), 41-67, 2010
22010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20