Taha Eğri
Taha Eğri
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de iş ahlakı çalışmaları: Mevcut durum ve yönelimler
T Eğri, L Sunar
İş Ahlakı Dergisi 3 (5), 41-67, 2010
462010
A causal relationship between oil prices current account deficit, and economic growth: An empirical analysis from fragile five countries
Y BAYRAKTAR, E Taha, F Yildiz
Ecoforum Journal 5 (3), 2016
172016
İşsizlik ve Ekonomik Çıktı İlişkisi: Mısır için Okun Yasası Analizi
T Eğri
Journal of Yaşar University 13 (49), 68-78, 2018
92018
2000 sonrası Türk tarım politikalarında dönüşüm ve çiftçi algısı: Kırklareli örneği
AGT Eğri
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (1), 89-104, 2014
92014
Islamic Economics: Basic Concepts, New Thinking and Future Directions
T Egri, N Kizilkaya
Cambridge Scholars Publishing, 2015
52015
İslam iktisadını yeniden düşünmek
T Eğri, O Karasu, N Kızılkaya
İGİAD Yayınları, 2014
52014
Covid-19 ve ekonomik kriz: kobiler özelinde bir değerlendirme ve politika önerileri
E Taha, A Doğaner
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (37), 128-145, 2020
42020
Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri için Ekonomik Büyüme ve Savunma Harcamaları İlişkisi: Panel Veri Analizi
E Taha, B TİMUR, CÖ EĞRİ, Y BAYRAKTAR
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (5), 139-153, 2017
42017
İnsani Ücretin Hesaplanması: Türkiye İçin Bir Model
Y Alpaydın, H Burgazoğlu, T Eğri, İ Gümüş
http://igiad.com/yayinlar/insani-ucretin-hesaplanmasi-turkiye-icin-bir-model-4, 2015
22015
The China Model in the Global Economy
BB Kar, T Eğri
The Belt and Road Strategy in International Business and Administration, 1-27, 2019
12019
PETROL GELİRLERİ VE MİLLİ GELİR İLİŞKİSİ: İRAN EKONOMİSİ İÇİN ARDL TESTİ
F YILDIZ, E Taha
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 390-408, 0
1
Globalization and Economic Growth
I Demir, M Canakci, T Egri
Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Decent Work and …, 2021
2021
İnsan toplum
İEDAİ Sahibi, Y Alpaydın, E Asil, S Ceyhan, M Çemrek, Y Çolak, T Eğri, ...
2021
Islamic Monetary Economics: Finance and Banking in Contemporary Muslim Economies
T Eğri, ZH Orhan
Routledge, 2020
2020
Testing The Expectation Hypothesis For Fragile Eight Countries
M Çanakçi, ÖF Derindaǧ, T Eǧri
Third Sector Social Economic Review 55 (4), 2721-2738, 2020
2020
Sermayeye Erişimde Eşitlik ve İktisadi Adalet: İkili Ekonomi Yaklaşımı
E Taha
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 6 (3), 11-26, 2020
2020
Gelir Dağılımı, Demokrasi ve Dışa Açıklık: Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Bir Analiz
T Eğri
İnsan ve Toplum, 2020
2020
GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SAĞLIK HARCAMALARININ MAKRO BELİRLEYİCİLERİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ.
T ĞRİ
Adam Academy Journal of Social Sciences/Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2019
2019
Minimum Wage and Employment: A Dynamic Heterogeneous Approach for OECD Countries
BB Kar, T Egri, N Aksunger
Turkish journal of Islamic Economics 6 (2), 80-106, 2019
2019
Ekonomik Büyüme ve Dış Yardımlar İlişkisi: Mısır için Bir Nedensellik Analizi
E Taha
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14, 31-43, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20