Takip et
Dr Ibrahim Hakan Karatas
Dr Ibrahim Hakan Karatas
medeniyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitim bilimine giriş
N Özer, S Atik
Celal Tayyar Uğurlu (Edt.), Eğitimin Temel Kavramları, Ankara: Eğiten Kitap …, 2015
182*2015
Administrators' Power Usage Styles and Their Impact on the Organizational Culture in Colleges of Education: A Case Study.
K Ozcan, IH Karatas, C Caglar, M Polat
Educational Sciences: Theory and Practice 14 (2), 560-569, 2014
56*2014
Okul yöneticilerinin FATİH Projesine ilişkin farkindaliklari, tutumlari ve beklentileri: Bir durum analizi
İH KARATAŞ, ÖF SÖZCÜ
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (47), 41-62, 2013
362013
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KONUMLARI VE İŞLEVLERİNE YÖNELİK STK YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
İH KARATAŞ
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (45), 63-87, 2013
29*2013
OKUL YÖNETİCİLERİNİN REHBERLİK HİZMETLERİNE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE OKUL REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
İ Karataş, M Polat
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 105-123, 2015
282015
Türk eğitim sisteminde toplumsal katılımı sağlamak için bir model önerisi: Yerel eğitim şûrâları
İ Karataş
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 151-166, 2012
242012
Türk Eğitim Sisteminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Konumları ve İşlevleri
İH Karataş
http://hasankamilyilmaz.com/turk-egitim-sisteminde-sivil-toplum …, 2008
222008
Okul yöneticileri ile eğitim yönetimi alanında yapılan bilimsel araştırmalar ve çalışan bilim insanları arasındaki ilişki
İH KARATAŞ, JA KYZY, C Topuz
21*2015
Professional standards for school principals in Turkey
İH Karatas
Journal of Education and Training Studies 4 (5), 51-63, 2016
162016
Ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin öğrenci görüşlerinin analizi
E Özkan, İH Karataş
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (1), 214-223, 2016
162016
OKULLARDA ÖRGÜT SAĞLIĞI
M ÇETİN, İH KARATAŞ
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 24 …, 2013
162013
Milli eğitim şuralarında eğitim ve okul yöneticiliği
T BULUT, İH Karataş
Alanyazın 1 (2), 108-130, 2020
152020
Türkiye’de 2003-2013 yılları arasında uygulanan yabancı dil eğitimi politikalarının analizi
ES Özkan, İH Karataş, C Gülşen
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (1), 245-254, 2016
142016
Principles of professionalism in school principalship.
IH Karatas
Universal Journal of Educational Research 7 (2), 588-599, 2019
132019
EYTPE TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA AÇILAN DERSLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
İH KARATAŞ
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 15-34, 2014
132014
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ: BETİMSEL BİR ARAŞTIRMA
A DEMİR, KG METİN, İH KARATAŞ
Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2), 76-98, 2021
122021
Eğitime ilişkin sosyal politikalar konusunda okul müdürlerinin görüşleri: Göynük ilçesi örneği
İ BAYRAKDAR, İH KARATAŞ
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 71-88, 2016
122016
Development and comparative of a new meta-ensemble machine learning model in predicting construction labor productivity
I Karatas, A Budak
Engineering, Construction and Architectural Management 31 (3), 1123-1144, 2024
112024
Bir kamu hizmeti olarak okul yönetimi: Eğitim yöneticilerinin toplumsal katılıma ilişkin tutumlarının incelenmesi
İH KARATAŞ
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 17-34, 2016
112016
Öğretmenlerin Fatih Projesine İlişkin Farkındalıkları ve Beklentileri: Bir Durum Analizi.
ÖF SÖZCÜ, İH KARATAŞ
Gaziantep University Journal of Social Sciences 13 (4), 2014
82014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20