Nermin Özcan Özer
Nermin Özcan Özer
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Consciousness of writing, spelling errors and their causes in Turkish alphabet
NÖ Özer
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1353-1356, 2009
42009
Contemporary Approaches in Education
K Norley, MA İçbay
Peter Lang, 2015
12015
Sanat eğitiminde materyal ruhu: sabundan heykeller
NÖ ÖZER
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 2014
12014
Polygonal examples in art education from point to line
NÖ Özer
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 3619-3621, 2010
12010
Classroom teacher candidates’ efficiency on the music culture and their music preferences
A Arslan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 2435-2439, 2010
12010
Öğretmen Adaylarının Kadın Öğretmen Algısı
N ÖZCAN ÖZER
III. Ulusal Kadın Sempozyumu, 2019
2019
Öğretmen Adaylarının Diksiyon Hataları ile İlgili Farkındalıkları
N ÖZCAN ÖZER
II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2018
2018
Öğretmen Adaylarının İlkokuma - Yazma Sorunları ile İlgili Kavram Farkındalıkları
N ÖZCAN ÖZER
II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2018
2018
Güzel Yazı Öğretiminde Rakam Kavramı
N ÖZCAN ÖZER
I. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi 1, 155-157, 2018
2018
Öğretmen Adaylarının Dik Temel Yazı ABECE Fontu ile İlgili Görüşleri
N ÖZCAN ÖZER
I. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi 1, 348-350, 2018
2018
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görsel Algıları
N ÖZCAN ÖZER
I. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi 1, 361-362, 2018
2018
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİNDEKİ ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALARA İLİŞKİN MATERYAL KULLANIMI (SABUNDAN HEYKEL ÖRNEĞİ)
NÖ Özer, A Kalkan
2016
Levels of Student Candidates Regardings Script İtalic Handwriting Alphabet/Öğretmen Adaylarının Bitişik Eğik El Yazısı ile İlgili Düzeyleri
N ÖZCAN ÖZER
Western Anatolia Journal of Educational Sciences 1, 199-224, 2016
2016
İstanbul Müze ve Kütüphanelerinde Bulunan 16. yy. Şiraz Üslubuna Ait Tezhipli Elyazması Eserlerin İncelenmesi
L Yıldır
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016
2016
Handwriting and its role in Teacher Education
EPL Kevin Norley - Mehmet Ali İcbay - Hasan Arslan
2015
In Art Education, Soul of Materials: Soap Sculptures
NÖ Özer
Procedia-Social and Behavioral Sciences 106, 1450-1454, 2013
2013
Left-Handedness in the Act of Writing
N ÖZCAN ÖZER
Mediterranean Journal of Educational Research 13090682 (Issue 14a), 310-314, 2013
2013
Combining Forms and their Issues in Writing Education
N ÖZCAN ÖZER
Mediterranean Journal of Educational Research 13090682 (Issue 14a), pp. 306-309, 2013
2013
Left- Handedness in Writing
N ÖZCAN ÖZER
2012
Combining Forms and Their Issues in Writing
N Özcan ÖZER
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20