Follow
Esra Karabulut
Esra Karabulut
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Verified email at ksbu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Obez bireylerin uyku kalitesinin belirlenmesi
E Göktaş, F Çelik, Ö Hakan, NÇ Gündüzoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 8 (3), 156-161, 2015
272015
Toplumsal Bir Sorun: Sağlık Çalışanlarının Şiddete Maruz Kalma Durumları
E Karabulut
Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 13 (1), 2021
12021
Günlük Gazete Haberlerinde Kadına Yönelik Şiddet
E Karabulut, F Kahraman, HG YAZICI, G Özgür
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi 3 (2), 146-152, 2020
12020
Maximizing Pharmacological Treatment Adherence of Children and Adolescents: A Randomized Controlled Study
E Karabulut, HG Yazıcı, S Özkan
Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 61 (1), 16-24, 2023
2023
Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Aleksitimi ve Depresyon Düzeyleri: Kesitsel Bir Çalışma
HG YAZICI, F KAHRAMAN, E KARABULUT
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2), 202-208, 2022
2022
Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Şiddet Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
E Karabulut, HG YAZICI, G ÖZGÜR
Aydın Sağlık Dergisi 6 (3), 268-282, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6