Takip et
Sela Can Dökmeci
Sela Can Dökmeci
Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Solo kontrabasın gelişim süreci
SC Dökmeci
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
82012
Viyolonun kontrabasa evrilirken geçirdiği yapısal ve sanatsal gelişim sürecinin incelenmesi
S Can Dökmeci
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
52019
Osmanlı Devleti’nde Batı Müziği ve Keman Ailesi Enstrümanları Üzerine İnceleme
SC DÖKMECİ
Rast Müzikoloji Dergisi 9 (1), 2553-2572, 2021
42021
An investigation on classic music and violin family instruments in the Ottoman Empire.
SC DÖKMECİ
RAST Musicology Journal/Rast Muzikoloji Dergisi 9 (1), 2021
2021
Türkiye’de Çalgı Yapımının Gelişimi ve Lutiyelik
SC Dökmeci, İ Akın
GÜNCEL SOSYAL BILIMLER ARASTIRMALARI III 1, 157-170, 2021
2021
Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları III
YD ŞAHİN, MF SANSAR
2021
DOMENİCO DRAGONETTİ'NİN LA MAJÖR KONTRABAS KONÇERTOSUNUN TEKNİK AÇIDAN İNCELENMESİ.
SC DÖKMECİ
Trakya University Journal of Social Science 21 (1), 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–7