Takip et
Lütfi ÜREDİ
Lütfi ÜREDİ
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlarının matematik başarısını yordama gücü
İ Üredi, L Üredi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 2005
4102005
Sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetlerine, bulundukları sınıflara ve başarı düzeylerine göre fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması
I Üredi, L Üredi
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 1-8, 2006
2242006
Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar yeterlilik düzeylerinin ve eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algılarının belirlenmesi
M Yılmaz, L Üredi, S Akbaşlı
International Journal of Humanities and Education 1 (1), 105-121, 2015
912015
Öğrencilerin öz-düzenleme becerilerini geliştiren öğrenme ortamının oluşturulması
I Üredi, L Üredi
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 2007
832007
İlköğretim I. ve II. kademe öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerine göre öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarının incelenmesi
L Üredi
PQDT-Global, 2006
762006
Sınıf öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretim stillerinin yordayıcısı olarak öğretmenlik mesleğine ilişkin algıları
L Üredi, I Üredi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 2007
552007
STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ
TY Yelken, F Kılıç, L Üredi
International journal of eurasia social sciences 2010 (1), 38-50, 2010
432010
Eğitim sistemindeki 4+ 4+ 4 yapılanmasına ilişkin öğretmen görüşleri
S Akbaşlı, L Üredi
Journal of Teacher Education and Educators 3 (1), 109-136, 2014
422014
Chaos, complexity and leadership 2013
ŞŞ Erçetin, S Banerjee
Springer, 2015
342015
İlköğretim müfettişlerinin yapılandırmacı program ile öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma düzeylerine ilişkin görüşleri
TY Yelken, L Üredi, I Tanrıseven, F Kılıç
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2), 31-46, 2010
302010
İLKÖĞRETİM I. VE II. KADEME ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ
L ÜREDİ, Y GÜVEN
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 26 …, 2007
262007
The predictive power of self-regulation strategies and motivational beliefs on mathematics achievement of primary school 8th grade students
I Üredi, L Üredi
Mersin University Journal of the Faculty of Education 1 (2), 250-260, 2005
242005
YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMI ÜZERİNDE ETKİLİ OLABİLECEK BİR DEĞİŞKEN: ÖĞRETİM STİLİ TERCİHİ
I Uredı, L Üredi
Education Sciences 4 (4), 1171-1185, 2009
232009
İlkokul matematik ders kitaplarında bulunan ünite değerlendirme sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi
L Üredi, H Ulum
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2), 432-447, 2020
222020
Öğretmen adaylarının sınıf öğretmenliği bölümüne ilişkin tutumlarının incelenmesine yönelik bir program değerlendirme çalışması
I Üredi, L Üredi
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 1-8, 2005
212005
Yapılandırmacı öğrenme ortamları değerlendirmesi
B Demirtaş, Y Oğuz, L Üredi, S Akbaşlı
Bartın University Journal of Faculty of Education, 235-245, 2015
19*2015
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CLASSROOM TEACHERS'LEVEL OF ESTABLISHING A CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT AND THEIR ATTITUDES TOWARDS THE CONSTRUCTIVIST APPROACH.
L Uredi
International Journal of Academic Research 5 (4), 2013
192013
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
L ÜREDİ
Education Sciences 6 (1), 1129-1141, 2011
192011
Investigating the Relationship between Job Satisfaction Levels of the Teachers in Educational Institutions and Their Attitudes towards Teaching Profession.
L Üredi
Journal of Education and Practice 8 (12), 175-182, 2017
172017
Öğretmenlik mesleğinin özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmen yetiştirme alanında uygulamalar ve gelişmeler.
S AKBAŞLI, F GÜLTEKİN, M GÜLCAN, S GENÇ, H ERGEN, C ELMA, ...
Pegem Akademi yayıncılık, 2010
172010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20