Sadegül Akbaba Altun
Sadegül Akbaba Altun
baskent.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Complexity of integrating computer technologies into education in Turkey
S Akbaba-Altun
Journal of Educational Technology & Society 9 (1), 176-187, 2006
2202006
Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007)
Y Kavak, A Aydın, SA Altun
Öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi. Yükseköğretim …, 2007
1862007
Eğitim yönetimi ve değerler
S Akbaba-Altun
Değerler Eğitimi Dergisi 1 (1), 7-18, 2003
1742003
İlköğretim fen ve teknoloji dersi 4. ve 5. sınıflar öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri
F Ercan, SA Altun
Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme …, 2005
1002005
Kız ve erkek öğretmen adaylarının “eğitim” kavramına iliskin metaforik algıları
SA Altun, Ç Apaydın
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 19 (3), 329-354, 2013
882013
Ilkögretim okulu müdürlerinin dönüsümcü liderlige verdikleri önem ve uygulama düzeyleri
SA Altun
Elementary Education Online 2 (1), 2003
772003
İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısızlıklarına İlişkin Veli, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi.
SA Altun
Ilkogretim Online 8 (2), 2009
752009
Okul yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumlarının incelenmesi
S Akbaba-Altun
Çağdaş Eğitim 286, 8-14, 2002
732002
Information technology classrooms and elementary school principals' roles: Turkish experience
S Akbaba-Altun
Education and Information Technologies 9 (3), 255-270, 2004
702004
Factors affecting students’ attidude towards Math: ABC theory and its reflection on practice
Ç Yılmaz, SA Altun, S Olkun
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4502-4506, 2010
692010
Performans değerlendirmesine ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş görüşleri
SA Altun, SP Memişoğlu
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 14 (1), 7-24, 2008
682008
Öğrencilerin Sınav Başarılarına Etki Eden Faktörler: LGS/ÖSS Sınavlarındaki Başarılı İller Örneği.
SA Altun, M Çakan
Ilkogretim Online 7 (1), 2008
672008
Okulöncesi öğretmenlerinin çocukların istenmeyen davranışları karşısında uyguladıkları stratejiler
H Uysal, SA Akbaba, E Akgün
502010
An investigation of teachers', parents', and students' opinions on elementary students' academic failure
SA Altun
Elementary Education Online 8 (2), 2009
372009
Basındaki Yansımaları ile Okulda Şiddet.
SA Altun, OY Güneri, ÖE Baker
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2006
372006
School Administrators' Perceptions of their Roles Regarding Information Technology Classrooms.
S Akbaba-Altun, MD Gürer
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2008
342008
Kaos ve yönetim
SA Altun
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 7 (4), 451-469, 2001
342001
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik öğretmen görüşleri
SA ALTUN, ÖŞÇDN BAY
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 2014
322014
İlköğretim müfettişlerinin denetimin yeniden yapılandırılmasına ilişkin görüşleri
S Akbaba Altun, SP Memişoğlu
İlköğretim Online 9 (2), 643-657, 2010
302010
Eğitim yönetimi ve değerler
SA Altun
Değerler Eğitimi Dergisi 1 (1), 7-17, 2003
282003
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20