Follow
Zeynep Selin BALCI
Zeynep Selin BALCI
Verified email at ege.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Doktrinleşme Sürecindeki İnsani Müdahale: Nato’nun Kosova Müdahalesi ve Koruma Sorumluluğu Kavramı
ZS Acar
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 6 (1), 119-137, 2015
232015
NATO'nun Kosova'ya müdahalesi ve 'insani müdahale' kavramından 'koruma sorumluluğu'na geçiş
ZS ACAR
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
32015
The Orthodox Church of Greece
A Günal, ZS Balcı
Orthodox Churches and Politics in Southeastern Europe, 131-165, 2019
22019
Devlet Dışı Aktörlerin Uluslararası Çevre Hukukuna Katkısı ve İlişkisel Sorumluluk
ZS Balcı
Uluslararası Çevre Hukuku ve Politikaları, 683-712, 2021
2021
Regional Security Complexity in Post-Soviet Eurasia: CSTO Dilemma
ZS Balcı
Bölgesel Araştırmalar Dergisi 5 (1), 87 - 114, 2021
2021
Uzay Hukuku ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İlişkisi
ZS Balcı
İstanbul Hukuk Mecmuası 78 (4), 2079-2109, 2020
2020
Looking Through International Relations
ZS Balcı
Ufuk University Journal of Social Sciences Institute, 113-125, 2020
2020
Belçika'da Flaman Ayrılıkçılığı
A Günal, ZS Balcı
Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrılıkçı Hareketler: Katalonya, Bask Bölgesi …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8