Takip et
A.Faruk Levent
A.Faruk Levent
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye'de Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri
F Levent, S Çayak
HAYEF Journal of Education 14 (1), 21-46, 2017
2482017
Üstün yetenekli çocukların hakları el kitabı: Anne baba ve öğretmenler için
F Levent
Çocuk Vakfı Yayınları, 2011
2052011
Üstün yeteneklilerin eğitiminde Türkiye için öneriler
F Levent, A Bakioğlu
Üstün yetenekliler eğitimi ve araştırmaları dergisi (uyad) 1 (1), 31-44, 2013
139*2013
Üstün Yetenekli Çocukları Anlamak
F Levent
Nobel Akademik Yayıncılık, 2014
125*2014
Üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik görüş ve politikaların incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi)
F Levent
Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2011
91*2011
Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi / Examination of factors affecting success of Singapore education system
F Levent, E Yazıcı
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 39 …, 2014
742014
Examining the methods and strategies which classroom teachers use in the education of gifted students
F Şahin, F Levent
The Online Journal of New Horizons in Education 5 (3), 73-82, 2015
602015
Uluslararası öğrencilerin eğitimine yönelik politikalar ve Türkiye için öneriler
F Levent, Ö Karaevli
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 38 …, 2013
602013
The economic impacts of international student mobility in the globalization process
F Levent
Journal of Human Sciences 13 (3), 3853-3870, 2016
522016
Education policies underlying South Korea's economic success
F Levent, GÃK Zeynep
Journal Plus Education 10 (1), 275-291, 2014
462014
Öğretmenlerin değişime hazır olma durumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi
F Levent
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 43 …, 2016
372016
Üstün yetenekli öğrencilere destek odasında verilen eğitime ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri
K Pemik, F Levent
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 20 (2 …, 2019
322019
Yöneticilerin karakter eğitimi yeterlik inancı ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
H Parlar, M Çavuş, F Levent, H Ekşi
Değerler Eğitimi Dergisi 8 (19), 177-205, 2010
272010
Türkiye’de eğitim-öğretim alanında etik konulu yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi
F Levent, FŞF Kınık
İş Ahlakı Dergisi 10 (1), 99-114, 2017
212017
Examining the Organizational Cynicism among Teachers at Schools: A Mixed Methods Study.
F Levent, S Keser
Educational Research and Reviews 11 (21), 2009-2020, 2016
192016
Kaynaştırma sınıflarında özel eğitim alan öğrencilere yönelik öğretmen davranışlarına ilişkin rehberlik öğretmenlerinin görüşleri
M Demirbilek, F Levent
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 21 (3 …, 2020
182020
Yükseköğretimde uluslararası akreditasyon deneyimi: Bir vakıf üniversitesi yabancı diller hazırlık okulu örneği
EM Uçar, F Levent
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (52), 846-857, 2017
182017
Öğretmenlerin psikolojik dayanıklılık ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki
D Bozkurt, F Levent
OPUS International Journal of Society Researches 18 (44), 7968-8000, 2021
172021
Dijital dönüşümün öğrencilerin değerleri üzerindeki etkisine ilişkin öğretmen görüşleri
İ Alp, F Levent
Turkish Studies 15 (3), 1611-1633, 2020
172020
Okul yöneticilerinin dedikodu ve dedikodu yönetimine ilişkin görüşleri
F Levent, G Türkmenoğlu
OPUS International Journal of Society Researches 10 (17), 787-814, 2019
172019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20