Follow
A.Faruk Levent
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri
F Levent, S Çayak
HAYEF Journal of Education 14 (1), 21-46, 2017
2242017
Üstün yetenekli çocukların hakları el kitabı: Anne baba ve öğretmenler için
F Levent
Çocuk Vakfı Yayınları, 2011
1902011
Üstün yeteneklilerin eğitiminde Türkiye için öneriler
F Levent, A Bakioğlu
Üstün yetenekliler eğitimi ve araştırmaları dergisi (uyad) 1 (1), 31-44, 2013
121*2013
Üstün Yetenekli Çocukları Anlamak
F Levent
Nobel Akademik Yayıncılık, 2014
116*2014
Üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik görüş ve politikaların incelenmesi
F Levent
PQDT-Global, 2011
702011
Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi / Examination of factors affecting success of Singapore education system
F Levent, E Yazıcı
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 39 …, 2014
692014
Examining the methods and strategies which classroom teachers use in the education of gifted students
F Şahin, F Levent
The Online Journal of New Horizons in Education 5 (3), 73-82, 2015
612015
Uluslararası öğrencilerin eğitimine yönelik politikalar ve Türkiye için öneriler
F Levent, Ö Karaevli
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 38 …, 2013
552013
Education policies underlying South Korea's economic success
F Levent, GÃK Zeynep
Journal Plus Education 10 (1), 275-291, 2014
442014
The economic impacts of international student mobility in the globalization process
F Levent
Journal of Human Sciences 13 (3), 3853-3870, 2016
412016
Öğretmenlerin değişime hazır olma durumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi
F LEVENT
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 43 …, 2016
362016
Üstün yetenekli öğrencilere destek odasında verilen eğitime ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri
K Pemik, F Levent
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 20 (2 …, 2019
282019
Yöneticilerin karakter eğitimi yeterlik inancı ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
H Parlar, M Çavuş, F Levent, E Halil
Değerler Eğitimi Dergisi 8 (19), 177-205, 2010
282010
Türkiye’de eğitim-öğretim alanında etik konulu yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi
F Levent, FŞF Kınık
İş Ahlakı Dergisi 10 (1), 99-114, 2017
182017
Yükseköğretimde uluslararası akreditasyon deneyimi: Bir vakıf üniversitesi yabancı diller hazırlık okulu örneği
EM Uçar, F Levent
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (52), 846-857, 2017
182017
Okul yöneticilerinin dedikodu ve dedikodu yönetimine ilişkin görüşleri
F Levent, G Türkmenoğlu
OPUS International Journal of Society Researches 10 (17), 787-814, 2019
172019
Bilsem öğretmenlerine göre üstün yetenekli öğrencilerin sosyo-duygusal özellikleri
F Levent
Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu, 29-34, 2012
172012
Öğretmenlere yönelik örgütsel sinerji ölçeği’nin geliştirilmesi
T AKPOLAT, AF LEVENT
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 728-744, 2018
162018
Examining the Organizational Cynicism among Teachers at Schools: A Mixed Methods Study.
F Levent, S Keser
Educational Research and Reviews 11 (21), 2009-2020, 2016
162016
Kaynaştırma sınıflarında özel eğitim alan öğrencilere yönelik öğretmen davranışlarına ilişkin rehberlik öğretmenlerinin görüşleri
M Demirbilek, F Levent
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 21 (3 …, 2020
152020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20