Doç. Dr. İsmet ARICI
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim müzik dersine girecek öğretmen adaylarının bilgisayar destekli müzik öğretimi hakkındaki görüşleri ile problem çözme becerilerini algılayışları arasındaki ilişki
İ ARICI
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002
6*2002
The Relationship Between the Music Teacher Candidates’ Computer-Assisted Teaching Attitudes and Exam Anxiety in Computer Literacy
İ ARICI
Journal of Education and Training Studies 6 (11), 215, 2018
52018
Computer-Assisted Musicteaching in Music Teacher Education Departments: Marmara University Sample
İ Arıcı
Educational Policy Analysis and Strategic Research 13 (1), 71-80, 2018
52018
Ortaokul Öğrencilerinin Mobil Cihazlardaki Eğitsel Müzik Uygulamalarını Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma
EG İsmet ARICI
İlköğretim Online 16 (4), 1897-1907, 2017
3*2017
Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Armoni Dersindeki Akademik Başarıları ile Problem Çözme Becerileri Algıları Arasındaki İlişki
İ ARICI
ICSER-Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı - ANTALYA, 2015
32015
Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında Okutulan Müzik Derslerine Yönelik Sorunlar
İ ARICI
Erciyes Üniversitesi Müzik Eğitimi Sempozyumu, 2005
32005
Müzik İnsan İlişkisi ve Müzik Terapi
İ ARICI
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİTABI - Eğitim Bilimleri, 181-190, 2018
2018
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLLEGAL KOPYALAMA VE TELİF HAKLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
İ Arıcı
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 74-85, 2018
2018
Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretiminde Öz Yeterlik Algıları
İ ARICI
Social Sciences Studies Journal 3 (12), 1924-1929, 2017
2017
PROFESYONEL KAYIT STÜDYOLARINDAKİ TONMAİSTERLERİN EĞİTİM DURUMLARI VE MÜZİKSEL ÜRETİME KATKILARI
İB İsmet ARICI
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 6 (4), 2799-2810, 2017
2017
BAĞIMSIZ MÜZİSYENLERİN ÇALIŞMALARINI TOPLUMLA PAYLAŞMADA ÖNDE GELEN İNTERAKTİF ORTAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AA İsmet ARICI
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 6 (3), 1896-1914, 2017
2017
The views of music education teaching candidates in the field of music technology usage
İ ARICI
International Journal of Innovative Research in Education 3 (4), 185-193, 2016
2016
VIEWS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES IN USE OF MUSIC TECHNOLOGY IN EDUCATION
İ Arıcı
WCES 2016, 8th World Conference on Educational Sciences- MADRID/SPAIN, 2016
2016
Uzman ve Öğretmene Göre Müzik Programı.
İ ARICI
Gece Kitaplığı, 2014
2014
2006 Müzik Öğretim Programının Uzman ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
İ ARICI
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
2011
Avusturya Eğitim Sistemi
Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış, 2009
2009
Sihirli Flüt I - Blok Flut Metodu
İ ARICI
Porte Müzik Yayıncılık İstanbul, 2008
2008
Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Eşlik Becerilerinin Geliştirilmesinde Dersler Arası Koordinasyon Ve Bilgisayardan Yararlanmanın Önemi
BH İsmet ARICI
Avrupa’da ve Türk Cumhuriyetleri’nde Müzik Kültürü ve Eğitimi-Kongre kitapçığı, 2002
2002
Bilgisayar ve Müzik
İ ARICI
İTÜ, 1999
1999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19