Follow
Gülpınar AKBULUT ÖZPAY
Gülpınar AKBULUT ÖZPAY
Bayan
Verified email at cumhuriyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de Kaplıca Turizmi ve Sorunları
G Akbulut
Gaziantep University Journal of Social Sciences 9 (1), 2010
1172010
Coğrafya öğretimi ve yaratıcı düşünce
G Akbulut
CÜ Sosyal Bilimler Dergisi 28 (2), 215-223, 2004
68*2004
Küresel Değişimler Bağlamında Dünya Enerji Kaynakları, Sorunları ve Türkiye
G Akbulut
Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences 32 (1), 2008
522008
Coğrafya ve aktif öğretim yöntemleri
G AKBULUT
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 65-77, 2004
482004
Siyasi Coğrafya Açısından Türkiye'de Demiryolu Ulaşımı
G Akbulut
Anı Yayıncılık, Ankara, 2010
472010
Sivas Şehri’nin tarihi coğrafyası
G Akbulut
CÜ Sosyal Bilimler Dergisi 35 (2), 212-222, 2009
372009
Hafik Gölü ve Yakın Çevresinin Turizm Olanakları
E Akpınar, G Akbulut
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 1-24, 2007
31*2007
Önerilen Levent Vadisi Jeoparkı'nda Jeositler
G Akbulut
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 38 (1), 29-45, 2014
292014
“Effects of Turkish Railway Museums on Cultural Tourism”
G Akbulut, E Artvinli
Social and Behavioral Sciences 19, 131-138., 2011
292011
Sivas ilinin başlıca nüfus coğrafyası özellikleri
G AKBULUT ÖZPAY
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 31 (1 …, 2007
272007
Bakü- Tiflis-Kars Demiryolu ve Türkiye Açısından Jeopolitik Önemi
G Akbulut Özpay
Marmara Coğrafya Dergisi, 103-111, 2018
192018
Levent Vadisi’nin (Malatya) Jeopark ve Jeoturizm Potansiyeli”
Ö Akbulut, G., Ünsal
I.Ulusal Coğrafya Sempozyumu (28-30 Mayıs 2012, 535-546, 2012
18*2012
Türkiye’de Yer Değiştiren Yerleşmelere Bir Örnek: Arguvan İlçe Merkezi (Malatya)
G Akbulut
Marmara Coğrafya Dergisi, 471-492, 2011
142011
A Suggested Geopark Site: Cappadocia , Vol:15, No: 4,415-426
G Akbulut, K Gülüm
Balkan Ecology 15 (4), 415-426, 2012
13*2012
The Main Geotourism Resources of Turkey” Geographical Diversity (Ed.: Karl Donert, Yılmaz Arı, Maria Attard, Gery o’Reilly, Daniela Schmeinck)
G Akbulut
Proceedings of the Herodot Conference, 227-233, 2009
13*2009
Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Gerçekleşmeyen Demiryolu Projeleri ve Etkileri (1876-1939)
G Akbulut
Atatürk Dergisi 1 (1), 199-232, 2012
112012
Türkiye'de İnanç Turizmine Yeni Bir Örnek: Kutsal Balıklı Göl(Malatya)
G Akbulut Özpay
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (3), 937-952., 2017
102017
Malatya İlinde nüfusun eğitim durumu
G Akbulut
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 115-132, 2010
102010
Geography and active teaching methods
G AKBULUT
Journal of Education Faculty 6 (1), 65-77, 2004
102004
21. Yüzyılın Eko-Politik Ürünü: Demir İpek Yolu
G Akbulut
Yükselen İpekyolu 1. Cilt Bölüm (Ed: Fahri Atasoy),, 2016
92016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20