Goknur KAPLAN
Goknur KAPLAN
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ODTÜ
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Games and simulations: A new approach in education
GK Akilli
Games and simulations in online learning: Research and development …, 2007
2512007
A qualitative investigation of student perceptions of game elements in a gamified course
T Aldemir, B Celik, G Kaplan
Computers in Human Behavior 78, 235-254, 2018
1152018
Deneyim ve eğitim
J Dewey, S Akıllı, G Can, G Kaplan
ODTU Yayıncılık, 2007
1092007
Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Examination of the Relationship Between Nomophobia Levels and …
G KAPLAN AKILLI, DM Gezgin
Mehmet Akif Ersoy University, 2020
622020
An instructional design/development model for the creation of game-like learning environments: The FIDGE model
GK Akilli, K Cagiltay, M Pivec
Affective and Emotional Aspects of Human-Computer Interaction: Game-Based …, 2006
512006
Working with multicultural virtual teams: critical factors for facilitation, satisfaction and success
K Cagiltay, B Bichelmeyer, GK Akilli
Smart Learning Environments 2 (1), 1-16, 2015
422015
User Satisfaction Evaluation of an Educational Website.
GK Akilli
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 4 (1), 85-92, 2005
292005
Affective and emotional aspects of human-computer interaction: game-based and innovative learning approaches
M Pivec
IOS Press, 2006
272006
A proposal of instructional design/development model for game-like learning environments: The FID2GE model
GK Akıllı
Middle East Technical University, 2004
142004
Deneyim ve Eğitim (3. Baskı)
J Dewey, S Akıllı, G Can, G Kaplan
Ankara: Odtu Yayıncılık, 2011
112011
Social Media for academics: motivation killer or booster?
I Celik, GK Akilli, TC Onuk
2014 IEEE 14th International Conference on Advanced Learning Technologies …, 2014
102014
Investigation of High School Students’ Internet Addiction inThe Light of Various Variables
DM Gezgin, GK AKILLI
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (3), 917-931, 2016
82016
Innovative educational technology for special education and usability issues
K Cagiltay, F Cicek, N Karasu, H Cakir, GK Akilli
International Conference of Design, User Experience, and Usability, 155-163, 2014
82014
Finding meaning in online, very-large scale conversations
BK Smith, P Sharma, KY Lim, GK Akilli, KN Kim, T Fujimoto
Handbook of research on web log analysis, 307-327, 2009
52009
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BÖLÜMLERİNE YÖNELİK ALGISI: ODTÜ BÖTE ÖRNEĞİ
N Sevim, ÖF İslim, G AKILLI
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 439-459, 2016
42016
Bringing affect to human computer interaction
M Akgun, GK Akilli, K Cagiltay
Affective Computing and Interaction: Psychological, Cognitive and …, 2011
32011
Student'Opinions and Perceptions about a Gamified Online Course: A Qualitative Study
T Aldemir, GK Akilli
38th Annual Proceedings, Indianapolis 1, 1-11, 2015
22015
Beden Hareketleriyle Kontrol Edi Len Kinect Teknolojisinin Zihinsel Engelli Öğrenciler Açısından Eğitimde Kullanım Potansiyeli. 7
FD Uzun, ŞB Gülen, C Uzun, H Çakır, K Çağıltay, N Karasu, G Akıllı
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 6-8, 2013
22013
Özel Eğitim için Yenilikçi Eğitim Teknolojileri
K ÇAĞILTAY, F ÇİÇEK, N KARASU, H ÇAKIR, G KAPLAN
12014
Özel eğitim için yenilikçi eğitim teknolojileri: Uzman görüşleri
F ÇİÇEK, Ö İSLİM, K ÇAĞILTAY, G KAPLAN, H ÇAKIR, N KARASU
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20