Mihriban CİNDİLOĞLU DEMİRER, PhD
Mihriban CİNDİLOĞLU DEMİRER, PhD
Assistant Professors - Hitit University - Department of International Trade And Logistics Management
hitit.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kişi-örgüt uyumunun örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: duygusal bağlılığın aracılık rolü
S POLATCI, M CİNDİLOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2013
35*2013
Üretkenlik karşıtı iş davranışı ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde kişi-örgüt uyumunun etkileri
S Polatçı, F Özçalık, M Cindiloğlu
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 …, 2014
292014
İşyeri Yalnızlığının İş ve Yaşam Tatminine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü.
M CİNDİLOĞLU, S POLATCI, F ÖZÇALIK, Z GÜLTEKİN
Ege Academic Review 17 (2), 191-200, 2017
82017
The effects of workplace loneliness on job and life satisfaction: the mediating role of leader-member exchange
M CİNDİLOĞLU, S Polatci, F ÖZÇALIK, Z GÜLTEKİN
Ege Akademik Bakış Dergisi 17 (2), 191-200, 2017
42017
ÖRGÜTLERDE DESTEK ALGILARININ ÇALIŞANIN DUYGULARINI İFADE ETMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
M CİNDİLOĞLU DEMİRER
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 1043-1060, 2017
3*2017
Kişi örgüt uyumunun iş performansı üzerine etkisi: Mutluluğun aracılık rolü
M Cindiloğlu Demirer
Atatürk Üniversitesi, 2019
22019
Kişi-Örgüt Uyumunun, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerindeki Etkisi
S POLATCI, F ÖZÇALIK, M CİNDİLOĞLU
1. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, 203-209, 2013
22013
ÖRGÜTSEL-SOSYAL DESTEK ile DUYGUSAL ZEKANIN İŞ ve YAŞAM TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
MC DEMİRER, S POLATCI
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2019
12019
KİŞİ ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MUTLULUĞUN ARACILIK ROLÜ.
M Cindiloğlu Demirer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (1), 283-302, 2019
12019
Implicit and Explicit Leadership
M Cindiloğlu Demirer
A Handbook of Leadership Styles, 262-293, 2020
2020
Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Kariyer Tatmini ve Yenilikçi İş Davranışı Üzerine Etkisi
M Cindiloğlu Demirer
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 15 (1), 165-184, 2020
2020
Örgütlerde Bağlılık Odakları: Kuramsal Bir Bakış
S POLATCI, MC DEMİRER
Journal of Organizational Behavior Review 1 (1), 34-52, 2019
2019
İç Girişimciliğin İşgören Performansı Üzerindeki Etkisi: Üretim İşletmelerinde Bir Araştırma
MC DEMİRER, Ö DEMİRER, G Yürürer
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 10 (1 …, 2019
2019
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞYERİ YALNIZLIĞINA ETKİLERİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
M Cindiloğlu, Demirer
Turkish Studies-Social Sciences 14 (6), 2981-2998, 2019
2019
Örgütsel-Sosyal Destek İle Duygusal Zekanın İş ve Yaşam Tatmini Üzerine Etkisi
DC Mihriban, S Polatcı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2019
2019
IMPACT OF STRUCTURAL AND PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT ON CAREER SATISFACTION AND INNOVATIVE WORK BEHAVIOR
M Cindiloğlu Demirer
SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium …, 2019
2019
HOW DOES ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AFFECT THE ENTREPRENEURIAL TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS?
S Polatcı, M Demirer, Cindiloğlu
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS Future …, 2019
2019
POSTMODERNIZM VE POSTMODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ, 2. Baskı
DC Mihriban
TARİHSEL SÜREÇTE YÖNETİM DÜŞÜNCESİ, 2. Baskı, 139-152, 2019
2019
The Impact of Intrapreneurship on Personnel Performance: A Research in Production Businesses
DC Mihriban, Ö Demirer, G Yürürer
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 10 (1 …, 2019
2019
POSTMODERNIZM VE POSTMODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ
M Cindiloğlu Demirer
TARİHSEL SÜREÇTE YÖNETİM DÜŞÜNCESİ, 157-174, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20