Takip et
Doç. Dr. Mihriban CİNDİLOĞLU DEMİRER
Doç. Dr. Mihriban CİNDİLOĞLU DEMİRER
Associate Professor of Management & Strategy - Hitit University - Department of International Trade
hitit.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kişi-örgüt uyumunun örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: duygusal bağlılığın aracılık rolü
S Polatcı, M CİNDİLOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2013
55*2013
Üretkenlik karşıtı iş davranışı ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde kişi-örgüt uyumunun etkileri
S Polatçı, F Özçalık, M CİNDİLOĞLU
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (3), 1-12, 2014
542014
İşyeri Yalnızlığının İş ve Yaşam Tatminine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü.
M CİNDİLOĞLU, S Polatcı, F Özçalık, Z Gültekin
Ege Academic Review 17 (2), 191-200, 2017
222017
İşyeri Yalnızlığının İş ve Yaşam Tatminine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü
M CİNDİLOĞLU, S Polatcı, F Özcalık, Z Gültekin
222017
KİŞİ ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MUTLULUĞUN ARACILIK ROLÜ.
M CİNDİLOĞLU DEMİRER
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (1), 283-302, 2019
182019
Kişi-Örgüt Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü
S Polatçı, M CİNDİLOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18, 300-318, 2013
92013
ÖRGÜTLERDE DESTEK ALGILARININ ÇALIŞANIN DUYGULARINI İFADE ETMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
M CİNDİLOĞLU DEMİRER
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 1043-1060, 2017
8*2017
İç Girişimciliğin İşgören Performansı Üzerindeki Etkisi: Üretim İşletmelerinde Bir Araştırma
M CİNDİLOĞLU DEMİRER, Ö Demirer, G Yürürer
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 10 (1 …, 2019
62019
YAPISAL ve PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN KARİYER TATMİNİ ve YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ
M CİNDİLOĞLU DEMİRER
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 15 (1), 165-184, 2020
5*2020
Liderliğin İş Tatminine Etkisi: Bağlılık Odaklarının Aracılık Rolü
M CİNDİLOĞLU DEMİRER, S Polatcı
İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 20 (2), 1-20, 2018
5*2018
Duygusal bağlılık ve çağdaş örgüt yapıları arasındaki ilişki
M CİNDİLOĞLU, K Özyer, M Canbek
Cemalettin KÖMÜRCÜ, 2017
52017
The effects of workplace loneliness on job and life satisfaction: the mediating role of leader-member exchange
M CİNDİLOĞLU, S Polatcı, F Özçalık, Z Gültekin
Ege Academic Review 17 (2), 191-200, 2017
42017
ENDÜSTRİYEL DEVRİMLER Tarihsel Bir Perspektif
Ö DEMİRER, M CİNDİLOĞLU DEMİRER
Gazi Kitabevi, 2019
32019
Liderliğin iş ve yaşam tatmini üzerindeki etkisinde bağlılık odaklarının rolü
M Cindiloğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
32016
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞYERİ YALNIZLIĞINA ETKİLERİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
M CİNDİLOĞLU DEMİRER
Turkish Studies-Social Sciences 14 (6), 2981-2998, 2019
22019
Kişi-Örgüt Uyumunun, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerindeki Etkisi
S Polatcı, F Özçalık, M CİNDİLOĞLU
1. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, 203-209, 2013
22013
ÖRGÜTSEL-SOSYAL DESTEK ile DUYGUSAL ZEKANIN İŞ ve YAŞAM TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
M CİNDİLOĞLU DEMİRER, S Polatcı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 0
2*
Örgütlerde Bağlılık Odakları: Kuramsal Bir Bakış
S Polatcı, M CİNDİLOĞLU DEMİRER
Journal of Organizational Behavior Review 1 (1), 34-52, 2019
12019
HOW TO INCREASE JOB SATISFACTION IN BANKING SECTOR? THE EFFECTS OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL AND SOCIAL SUPPORT, AND EMOTIONAL INTELLIGENCE
M CİNDİLOĞLU DEMİRER, S Polatcı
Journal of Global Strategic Management 12 (1), 29-37, 2018
12018
İşyeri Yalnızlığının İş ve Yaşam Tatminine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü/The Effects of Workplace Loneliness on Job and Life Satisfaction: the Mediating Role of …
M CİNDİLOĞLU, S Polatcı, F Özçalık, Z Gültekin
Ege Akademik Bakis 17 (2), 191, 2017
1*2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20