Musa Çon
Musa Çon
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Voleybolcuların esneklik ve vücut yağ yüzdesi değerlerinin dikey sıçrama performansına etkisi
M Çon, P Akyol, E Tural, MY Taşmektepligil
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 14 (2), 202-207, 2012
192012
ÜNİVERSİTE SPOR MERKEZLERİNDEKİ HİZMET KALİTESİ BOYUTLARININ ALGI VE ÖNEM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
BM ERGİN, AF İmamoğlu, T Taner, S AKPINAR, ÇON Musa
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 2 (1), 41-49, 2011
182011
Denge Geliştirici Özel Antrenman Uygulamalarinin 11 Yaş Genç Erkeklerin Reaksiyon Zamanlari Ve Vücut Kitle İndeksi Üzerine Etkisi
S ÇANKAYA, B GÖKMEN, ÇON Musa, M TAŞMEKTEPLİGİL
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 (2), 59-67, 2014
122014
Special balance developer training applications on young males’ static and dynamic balance performance
S Cankaya, B Gokmen, MY Tasmektepligil, M Con
The Anthropologist 19 (1), 31-39, 2015
112015
Elit düzeyde spor yapanların spora yönelmelerinde ilk ve ortaöğretim kurumlarının etkisi üzerine bir araştırma
M ÇON, A YETİM, S AĞAOĞLU, M TAŞMEKTEPLİGİL
111997
Samsunspor taraftarlarının sosyo-ekonomik özellikleri ve şiddete eğilimleri
E Tutkun, MY Taşmektepligil, S Canbaz, H Acar, M Çon
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 14 (1), 56-63, 2012
102012
The effect of flexibility and body fat percentage on vertical jump performance with volleyball players
M Çon, P Akyol, E Tural, MY Taşmektepligil
Selçuk University Journal of Physical Education and Sport Science 14 (2 …, 2012
72012
Takım ve ferdi sporcuların kişilik özellikleri ile sportif performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi
M Çon
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Samsun: On dokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık …, 2011
62011
Bireysel ve takım sporlarında sporcuların antrenörlerinin kendilerine karşı davranışlarını algılama düzeyi
RN Uzun, M Çon, MY Taşmektepligil, O İmamoğlu
The International Balkan Conference in Sport Sciences, abstract book, 2017
42017
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SPORTİF ETKİNLİKLERE KATILMA VE FİZİKSEL AKTİVİTEDEN HOŞLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ
U Meliha, Ü Yurdadön, O İmamoğlu, ÇON Musa, G Çavuşoğlu, ...
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (1), 38-52, 2017
42017
The effect of special balance developer training applications on reaction time and body mass index of eleven year old young males
S Çankaya, B Gökmen, Ç Musa, MY Taşmektepligil
Journal of Sports and Performance Researches 5 (2), 59-67, 2014
32014
Problem-solving skills of futsal players with regard to some socio-demographic variables
CON Musa, A Kürşat, S CANKAYA, MY TASMEKTEPLIGIL
Turkish Journal of Sport and Exercise 19 (2), 182-189, 2017
22017
An investigation on the radiological findings of dental and bone diseases related to jaw trauma in combat sports
CON Musa, MY TASMEKTEPLIGIL, T Taner, Y DENIZ
Turkish Journal of Sport and Exercise 18 (3), 12-17, 2016
22016
Türkiye Profesyonel I. Süper Futbol Ligi Takımlarının Günlük Gazeteler ile Spor Gazetelerinde Yer Alma Sıklıkları
MY TAŞMEKTEPKİLGİL, Ö BOSTANCI, A Tülin, ÇON Musa
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (1), 35-50, 2004
22004
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FACTORS THAT INFLUENCE THE BRAND PREFERENCES OF UNIVERSITY STUDENTS STUDYING SPORTS IN TURKEY AND PORTUGAL
A Erkin, Ö Bostanci, M Kabadayi, M Çon, S Çankaya, MY Taşmektepligil
European Journal of Physical Education and Sport Science, 2017
12017
Effects of L-Carnitine on Obese Rats Exposed to Swimming Exercise
M Con, MY Tasmektepligil, S Cankaya, SA Agaoglu, E Dogan, S Cenesiz, ...
The Anthropologist 19 (2), 407-412, 2015
12015
Determining temperament and character dimensions of athletes depending on their depression levels.
M Con, O Imamoglu, M Yalcin Tasmektepligil, S Cankaya
International Journal of Academic Research 5 (5), 2013
12013
The socio-economic characteristics of Samsunspor supporters and their tendency to violence.
E Tutkun, MY Tașmekteplİgİl, S Canbaz, H Acar, M Çon
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 14 (1), 56-63, 2012
12012
ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ
A İSLAM, T Taner, ÇON Musa
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35-66, 2020
2020
Üniversitelerde spor eğitimi alan öğrencilerin sporda liderlik gücü algılarının incelenmesi
A İslam, T Tunç, M Çon
Adıyaman Üniversitesi, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20