Follow
Ata Kahveci
Ata Kahveci
Tarsus Üniversitesi
Verified email at tarsus.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Using theory of constraints for reaching optimal product mix: An application in the furniture sector
E Okutmuş, A Kahveci, J Kartašova
Intellectual Economics 9 (2), 138-149, 2015
552015
ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ ALGISI: ALTSO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
S Uyar, A Kahveci, M Yetkin
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (1), 237-247, 2015
402015
Çağdaş maliyet yöntemlerinin ortaya çıkışına ilişkin nitel bir araştırma
E Okutmuş, İ Kurar, A Kahveci
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014
212014
Dış ticaret kapsamında medikal turizm ve medikal turizm teşviklerinin etkinliğinin incelenmesi: Alanya örneği
A Kahveci
Akdeniz Üniversitesi, 2014
192014
Accommodation business management's attitudes towards employees received vocational tourism education
E Üngüren, YY Kaçmaz, A Kahveci
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 2767-2776, 2015
102015
A qualitative research on medical tourism potential of Alanya/Turkey in the concept of international service trade
A Kahveci, E Okutmuş
Economic Themes 55 (3), 437-450, 2017
72017
DENTAL TURİSTLERİN DENTAL TURİZM DENEYİMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ALANYA ÖRNEĞİ.
YY Kaçmaz, A Kahveci
Journal of International Social Research 9 (43), 2016
72016
MALİYET LİDERLİĞİ STRATEJİSİ BOYUTUNDA DEMONTAJ ANALİZİ YÖNTEMİ İLE MALİYET MİNİMİZASYONUNUN SAĞLANMASI
E OKUTMUŞ, A KAHVECİ
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 17 (3), 539-558, 2015
62015
Hedef maliyetleme, değer analizi, kaizen maliyetleme ve kısıtlar teorisinin entegrasyonu ile lojistik maliyetlerde etkinliğin sağlanması
A Kahveci, E Okutmuş
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2), 1247-1279, 2021
32021
Dijital Dönüşüm Kapsaminda Endüstri 4.0 ve Uluslararasi Ticarete Olasi Etkileri
A KAHVECİ
Uluslararası Ticaret Ve Lojistikte Güncel Yaklaşımlar Ve Değerlendirmeler 2 …, 2021
32021
İHRACAT PERFORMANSI: VOSVİEWER İLE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
A KAHVECİ
Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2), 118-133, 2023
22023
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Türkiye-Rusya ve Türkiye-Ukrayna Dış Ticaretine Etkileri
A Kahveci
İşletme Akademisi Dergisi 4 (3), 397-412, 2023
22023
IMPLICATIONS OF BLOCKCHAIN ON CUSTOMS AND CUSTOMS’ PROCEDURES
A Kahveci
BLOCKCHAIN IN FINANCE, MARKETING AND OTHERS, 203-220, 2022
22022
SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME (SDFTM) VE KISITLAR TEORİSİNİN ENTEGRASYONU İLE LOJİSTİK MALİYETLERDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ
A Kahveci, E Okutmuş
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics 14 (4), 1309 - 1322, 2019
2*2019
Çağdaş maliyet yöntemlerinin entegrasyonu ile lojistik maliyetlerde etkinliğin sağlanması: Bir ihracat firmasında uygulama
A Kahveci
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020
12020
Uluslararası Ticaret Eğitiminde Ters Yüz Edilmiş Sınıf Yaklaşımına Akademisyenlerin Bakışı Üzerine Tanımlayıcı Bir Araştırma
A Kahveci, MÖ Sarı
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 8 (22), 808-821, 2023
2023
İhracat Performansı Üzerine Türkiye’de Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
A Kahveci
İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (3), 2223-2235, 2023
2023
Dış Ticaret ve Blokzincir
A KAHVECİ
Blockchain Teknolojileri ve Sektörel Etkileri, 191-214, 2022
2022
Metaverse'ün Dış Ticarete Olası Etkileri
A KAHVECİ
DİJİTAL ÇAĞDA İŞLETME VE EKONOMİ ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, 195-222, 2022
2022
COVİD-19 PANDEMİSİNİN LOJİSTİK MALİYETLERE ETKİLERİ
A KAHVECİ, A ERGÜL KURTLU
COVID-19 PANDEMİ GÖLGESİNDE ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK, FİNANS, TİCARET VE …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20