Follow
Fatma Öz
Fatma Öz
Lokman Hekim Üniversitesi
Verified email at lokmanhekim.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sağlık alanında temel kavramlar
F Öz
İmaj, 2004
3332004
Yaşamın son evresi: Yaşlılık psikososyal açıdan gözden geçirme
F Öz
Kriz dergisi 10 (2), 17-28, 2002
207*2002
Aile kavramına kuramsal bir bakış
S Hallaç, F Öz
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 6 (2), 142-153, 2014
1392014
Aile kavramına kuramsal bir bakış
S Hallaç, F Öz
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 6 (2), 142-153, 2014
1392014
Son sınıf hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilimleri, empatik becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişki
F Öz
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2 (2), 32-38, 1998
1211998
Kemoterapi alan lenfomalı hastaların anksiyetedepresyon düzeyleri ve yaşam kalitesi
N Beser, F Öz
CÜ Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 7 (1), 47-58, 2003
1192003
Terminal dönem kanser hastasina bakim veren eşlerin duygusal ve sosyal sorunlari arasindaki ilişki
E Babaoğlu
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 5 (2), 24-33, 2003
1022003
Aileleri İle Birlikte Ve Yetiştirme Yurtlarinda Yaşayan Ergenlerin Öfke İfade Etme Biçimleri
H TAMBAĞ, F Öz
Kriz Dergisi 13 (1), 11-21, 2005
902005
Aileleri İle Birlikte Ve Yetiştirme Yurtlarinda Yaşayan Ergenlerin Öfke İfade Etme Biçimleri
H TAMBAĞ, F Öz
Kriz Dergisi 13 (1), 11-21, 2005
902005
Benliğin Bilişsel Yaklaşımla Güçlendirilmesi.
D Hiçdurmaz, F Öz
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal 18 (2), 2011
862011
Nurses attitudes towards death, dying patients and euthanasia: A descriptive study
MA Ay, F Öz
Nursing Ethics 26 (5), 1442-1457, 2019
732019
Palyatif bakım ve ölüm kaygısı
İ Figen, ÖZ Fatma
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 4 (2), 178-187, 2012
63*2012
Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin benlik kavramı
A Altunay, F Öz
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 131, 46-59, 2006
602006
Family caregivers’ involvement in caring with cancer and their quality of life
ST Kilic, F Oz
Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP 20 (6), 1735, 2019
562019
Stresle başetmenin bir boyutu olarak spiritüalite
D Hiçdurmaz, OZ Fatma
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 16 (1), 50-56, 2013
522013
Ölüm eğitiminin hemşirelerin ölüm kaygısı, ölüme ilişkin depresyon ve ölümcül hastaya tutumlarına etkisi.
F İnci, F Öz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009
502009
Serebral palsili çocuğu olan annelerin bilgi gereksinimlerinin karşılanmasına planlı bilgi vermenin etkisi
Z Çetinkaya, F Öz
CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 4 (2), 44-51, 2000
482000
Genital kanser tanı sürecinde varoluşsal kaygı
S Hallaç, F Öz
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 3 (4), 595-610, 2011
432011
Stresle başetmede önemli bir yol: mizahin kullanimi
F Öz, D Hiçdurmaz
Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 13 (1), 83-88, 2010
432010
Genital kanser tanı sürecinde varoluşsal kaygı
S Hallaç, F Öz
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 3 (4), 595-610, 2011
402011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20