Takip et
Recep Yetis
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hydrogeochemical characteristics and quality assessment of groundwater in Balikligol Basin, Sanliurfa, Turkey.
R Yetiş, AD Atasoy, A Demir Yetiş, Mİ Yeşilnacar
452019
Balıklıgöl Havzası Su Kaynaklarının Nitrat ve Nitrit Seviyelerinin Belirlenmesi
R YETİŞ, AD ATASOY, AD YETİŞ, Mİ YEŞİLNACAR
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 33 (1), 47-54, 2018
122018
Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli: Bitlis Örneği
AD Yetiş, L Gazigil, R Yetiş, B Çelikezen
Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 7 (1), 74-78, 2019
102019
Mardin Merkez ve İlçeleri için Anropojenik Yayılı Kirletici Kaynaklarından Hayvansal Kirlilik Yükünün Belirlenmesi
P Derin, AD Yetiş, Mİ Yeşilnacar, R Yetiş
72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2019
32019
Muş Merkez ve İlçelerinin Hayvansal Kaynaklı Kirlilik Yükü Hesabı.
AD Yetiş, RB Teke, R Yetiş
VI. International GAP Engineering Congress 2018, https://www.researchgate …, 2018
32018
Şanlıurfa Balıklıgöl havzası karstik su kaynaklarının kalite parametrelerinin incelenmesi
R Yetiş
Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
32015
Effects of water quality on the species richness and population distribution of waterbirds in Ahlat marshes, Turkey
R Yetis, H Nergiz, AD Yetis
Biologia 76 (11), 3299-3309, 2021
22021
Su Kalitesinin Su Kuşları Üzerindeki Etkisi: Ahlat Sazlığı Örneği
H Nergis, AD Yetiş, R Yetiş
Internatıonal Conference On Stem And Educatıonal Scıences / Mus, 2018
22018
Bitlis Merkez ve İlçelerinin Hayvansal Kaynaklı Kirlilik Yükü Hesabı
AD Yetiş, R Yetiş, L Gazigil
International Symposium On Urban Water And Wastewater Management ( Uksay …, 2018
22018
DETERMINATION OF ENVIRONMENTAL NOISE FROM TRAFFIC: A CASE STUDY FROM THE RAHVA REGION
AD Yetiş, L Gazigil, R Yetiş, M Doğan, M Yiğit, B Albayrak
12015
Some Pollution Indicators and the Amount of Portable Sediment in the Waters of the Harran Plain Drainage Channels
H Kara, A Demir Yetiş, S Kalkan, R Yetiş
74. Geological Congress of Turkey with International Participation, 2022
2022
Türkiye’de Hayvansal Atıkların Olasılı Biyogaz Potansiyeli: Muş Örneği
RB Teke, AD Yetiş, R Yetiş
Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2019
2019
Tıbbi Atık Miktarı Üzerine Bir Çalışma Bitlis Devlet Hastanesi Örneği
AD Yetiş, L Gazigil, S Taşdelen, R Yetiş
Internatıonal Conference On Stem And Educatıonal Scıences / Mus, 2018
2018
Şanlıurfa Balıklıgöl Havzasında Yeraltı Suyu Tuzluluğunun Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi
R YETİŞ, AD ATASOY, AD YETİŞ, Mİ YEŞİLNACAR
Uluslararası SU ve ÇEVRE Kongresi, 2018
2018
Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan Atıksu Arıtma Tesislerinin Organik Kirlilik Açısından Rolleri
AD Yetiş, RB Teke, S Yiğit, A Erkuş, L Yetiş, Recep, Gazigil
Internatıonal Conference On Stem And Educatıonal Scıences / Mus, 2018
2018
Karstik Bir Bölgede Yeraltı Suyunda Tespit Edilen Klorür ve Florür Değerlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi: Balıklıgöl Havzası Örneği, Şanlıurfa.
R YETİŞ, AD ATASOY, AD YETİŞ, Mİ YEŞİLNACAR
International Symposium On Urban Water And Wastewater Management ( Uksay …, 2018
2018
Hayvansal Atıkların Biyogaz Potansiyeli: Şanlıurfa Örneği.
AD Yetiş, R Yetiş
VI. International GAP Engineering Congress 2018, 2018
2018
Determination of Water Quality of Bitlis Stream
L Gazigil, AD Yetiş, R Yetiş
International Symposium of Water and Wastewater Management (ISWWM), 2016
2016
İçme Suyu Kalitesinin Fiziko-kimyasal Açıdan Değerlendirilmesi: Rahva Bölgesi, Bitlis.
R Yetiş, AD Yetiş
International Symposium of Water and Wastewater Management (ISWWM), 2016
2016
Evaluation in terms of Phyisco chemical of Drinking Water Quality A Study of Rahva Region Bitlis
AD Yetiş, R Yetiş
International Symposium of Water and Wastewater Management (ISWWM), 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20