Takip et
yıldırım güngör
yıldırım güngör
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Natural and anthropogenic radionuclides in rocks and beach sands from Ezine region (Canakkale), Western Anatolia, Turkey
Y Örgün, N Altınsoy, SY Şahin, Y Güngör, AH Gültekin, G Karahan, ...
Applied Radiation and Isotopes 65 (6), 739-747, 2007
3202007
Geochemistry and U–Pb zircon geochronology of metagranites in Istranca (Strandja) Zone, NW Pontides, Turkey: implications for the geodynamic evolution of Cadomian orogeny
SY Şahin, N Aysal, Y Güngör, I Peytcheva, F Neubauer
Gondwana Research 26 (2), 755-771, 2014
982014
Comparative petrogenetic investigation of composite Kaçkar Batholith granitoids in Eastern Pontide magmatic arc-Northern Turkey
SY Sahin, Y Güngör, D Boztug
Earth, planets and space 56 (4), 429-446, 2004
562004
Middle Permian–early Triassic magmatism in the Western Pontides, NW Turkey: Geodynamic significance for the evolution of the Paleo-Tethys
N Aysal, SY Şahin, Y Güngör, I Peytcheva, S Öngen
Journal of Asian Earth Sciences 164, 83-103, 2018
392018
Petrogenesis of late cretaceous adakitic magmatism in the İstanbul zone (Çavuşbaşı Granodiorite, NW Turkey)
SY ŞAHİN, N Aysal, Y Güngör
Turkish Journal of Earth Sciences 21 (6), 1029-1045, 2012
362012
Mineral and whole-rock geochemistry of the Kestanbol Granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic …
SY ŞAHİN, Y ÖRGÜN, Y GÜNGÖR, A Göker, AH GÜLTEKİN, Z KARACIK
Turkish Journal of Earth Sciences 19 (1), 101-122, 2010
332010
Fossil wood from the Neogene of the Kilyos coastal area in Istanbul, Turkey; Fossil wood from the Neogene of the Kilyos coastal area in Istanbul, Turkey
Ü Akkemik, H Akkılıç, Y Güngör
Palaeontographica Abteilung B: Palaeophytologie 299 (1-6), 133-185, 2019
302019
JEOPARK PROJELERİ KAPSAMINDAKİ DOĞAL ve KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARI İÇİN STANDART GÖSTERİM ÖNERİLERİ PROPOSALS FOR THE STANDARD PRESENTATION OF ELEMENTS OF NATURAL AND CULTURAL …
Y Çiftçia, Y Güngörb
Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 223-238, 2016
252016
Proposals for the standard presentation of elements of natural and cultural heritage within the scope of geopark projects
Y Çiftçi, Y Güngör
Bulletin of the mineral research and exploration 153 (153), 223-238, 2016
222016
Sphene and zircon fission-track geochronology unravelling subduction-and collision-related magma surges in the composite Kaçkar Batholith, Eastern Black Sea region, Turkey
D Boztug
1st International Symposium of the Faculty of Mines (ITU) on Earth Sciences …, 2002
212002
Geology and woods of a new fossil forest from the early Miocene of Gökçeada (Turkey)
Y Güngör, Ü Akkemik, C Kasapçı, E Başaran
Forestist 69 (1), 22-34, 2019
192019
Doğal taş deyince
E Yüzer, S Angı, Y Güngör
Taş Kültürü Yayını, 2008
182008
Geochronology, geochemistry and tectonic setting of the Cadomian (Ediacaran–Cambrian) magmatism in the Istranca (Strandja) Massif: new insights into magmatism along the …
İ Yılmaz, SY Şahin, N Aysal, Y Güngör, A Akgündüz, UC Bayhan
International Geology Review 64 (17), 2456-2477, 2022
152022
Kaçkar batoliti Altıparmak Dağı-Soğanlı Dağı arası (GD Çamlıhemşin-Rize) kesiminin petrografik, jeokimyasal ve petrojenetik incelenmesi
Y Güngör, D Boztuğ, O Yılmaz
Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20, 223-224, 1997
141997
Geochemistry and SHRIMP zircon U–Pb dating of granitoids within the Strandja and Istanbul Zones (NW Turkey)
SY Sahin, Y Güngör, N Aysal, S Öngen
Abstracts, 62nd Geological Congress of Turkey, Ankara, 598-9, 2009
112009
Nemrut-Süphan öneri jeopark alanında (Bitlis-Türkiye) doğal ve kültürel miras bütünleşmesi ile jeokoruma önerileri
Y Çiftçi, Y Güngör
Maden Tetkik ve Arama Dergisi 165, 191-215, 2021
92021
Levent Vadisi (Akçadağ-Malatya) Jeopark envanter çalışması. 65
Y Güngör, L İskenderoğlu, D Azaz, B Güngör
Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri özetleri Kitabı, 322-323, 2012
92012
turizmde yükselen eğilim: jeoturizm
Y Güngör
Haber Bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası,(2) 18, 20, 2012
82012
Jeolojik Miras
Y Güngör
Yeşil Atlas Dergisi 6, 42-49, 2003
82003
Jeosit Tanımlama Ve Jeopark Düzenleme Standartları Üzerine Bir Çalışma, 67
Y Çiftçi, Y Güngör
TJK. Bildiri özleri kitabı 422, 2014
72014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20