Follow
Adem Koç
Title
Cited by
Cited by
Year
Kütahya Merkezinde Giyim-Kuşam Kültüründeki Değişmelerin Çözümlenmesi
A Koç
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social …, 2009
202009
Eskişehir'in somut olmayan kültürel mirası
A Koç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014
152014
Hikâye Anlatıcılar
L Dégh
Çev.: Adem Koç, Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar-2, Yayına …, 2005
152005
The Singer Resumes the Tale, ed
AB Lord
Mary Louise Lord. Ithaca, New York, 1995
13*1995
Güruh-ı Naci'nin Saçlı Bacıları: Alevi-Bektaşi İnanç Sisteminde Kadın Olmak
A Koç
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 126-145, 2015
11*2015
EŞİKTEKİ MÜCADELE: ANADOLU DÜĞÜNLERİNDE KAYNANA-KAYNATA GÜREŞİ.
A Koç
Journal of International Social Research 9 (42), 2016
92016
THE SIGNIFICANCE AND COMPATIBILITY OF THE TRADITIONAL CLOTHING-FINERY CULTURE OF WOMEN IN KUTAHYA IN TERMS OF SUSTAINABILITY.
A Koç
Milli Folklor 24 (94), 2012
92012
Üryan Hızır Ocağı Taliplerinden Zehra Kayacık ve Memoratlarının Etkisiyle Oluşan Nefesleri Üzerine
A Koç
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2012
72012
Kütahya Soğuk Çeşme (Avdan) Köyü'nde Kurban Ritüeli
A Koç
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21-34, 2008
72008
Ritüellerin Sosyal Evrimi Teorisi Üzerine Notlar
JL Peacock
Milli Folklor, 141-148, 2006
72006
Kemik ve Dal: Eskişehir'de Kutsal Ziyaret Mekânları
A Koç
62019
ŞİFA OCAKLARINDA KOZMOGONİNİN KÜLTÜREL SÜREKLİLİĞİ.
A KOÇ
Millî Folklor 28 (109), 2016
6*2016
Cengiz Dağcının Onlarda İnsandı Romanında Kolektif Bellek ve Folklor İlişkisi
A KOÇ
Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir, 209-218, 2017
32017
Saz Şiirinde Bektaşî Terimleri (Basılmamış yüksek lisans tezi)
KOÇ Adem
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2000
22000
Dede Korkut Kitabı’nda Sözün Gücü
 Koç
III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi Bildiri Kitabı, 913-923, 0
2
Toroslardan Yükselen Ağıt ve Türkülerin Yakıcı ve İcracısı Andırınlı Hasibe Hatun
A Koç
Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, 163-193, 2022
2022
Bilinmeyen Bir Kültürel Miras Taşıyıcısı: Andırınlı Hasibe Hatun
A Koc
Ştiinţă, educaţie, cultură 3, 162-167, 2022
2022
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması İşlevi Bağlamında Yeni Müzecilik: Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi Örneği
A Koç
Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-II (16-18 Nisan 2021 …, 2021
2021
KÜLTÜREL MEKÂNSIZLIK BAĞLAMINDA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR GELENEK: BAYRAM YERİ VE MİHALGAZİ ÖRNEĞİ.
A KOÇ
Turkbilig/Turkoloji Arastirmalari Dergisi, 2019
2019
Yemek, Kültür ve Kimlik: Türk ve Macar Mutfağı Üzerine
A Koç
Aynı Sofrada Buluşmak: Türkiye Macaristan Ortak Yemek Kültürü, 63-73, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20