Kamil YAĞCI
Kamil YAĞCI
Pamukkale University
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Preserving cultural heritage and possible impacts on regional development: Case of İzmir
E Günlü, I Pırnar, K Yağcı
International Journal of Emerging and Transition Economies 2 (2), 213-229, 2009
612009
Meyer-Allen örgütsel bağlılık modeli yaklaşımıyla otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin ölçülmesine yönelik bir araştırma
K Yağcı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
512007
Toplam kalite yönetimi kapsamında hasta güvenliği kültürü ve bir ölçme aracı
Ö Tütüncü, D Küçükusta, K Yağcı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (1), 519-533, 2007
272007
Toplam kalite yönetimi kapsamında Meyer-Allen örgütsel bağlılık modeli ve otel işletmeleri uygulaması
K Yağcı
Unpublished Master Thesis, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2003
272003
Dokuz eylül üniversitesi sosyal bilimler enstitüsünde lisansüstü eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik bir alan araştırması
AN Sözer, Ö Tütüncü, Öİ Doğan, U Gencel, H Gül, G Tenikler, D Tarlan, ...
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2), 44, 2002
272002
Turizm Eğitimi alan Öğrencilerin Okulda ve Turizm Sektöründe Öğrenmelerinin Sektörden Ayrılma Eğilimine Etkisi
O Türkay, K Yağcı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (4), 219-247, 2007
19*2007
Toplam Kalite Yönetim Kapsamında Hasta Güvenliği Ve Akreditasyon: Tıbbi Laboratuarlar Değerlendirmesi
Ö Tütüncü, K Yağcı, D Küçükusta
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
132006
Hava yolu yolcularının kabiniçi hizmet algılarının değerlendirmesi: Türk hava yolları örneği
O Görkem, K Yağcı
İşletme araştırmaları dergisi 8 (1), 432-447, 2016
92016
Turizm İşletmeciliği
S Page
Ankara: Nobel Yayınevi, 2016
72016
An analysis of organizational commitment and job satisfaction among ISO 9001: 2000 certified companies: an empirical study on hospitality industry
O Tütüncü, D Küçükusta, K Yağcı
International Conference of Business, Economics and Management Disciplines, 2005
72005
Sağlık İşletmelerinin Algılanan Hizmet Kalitesi Düzeylerinin Karşılaştırılmasında Servqual Yöntemi
N Devebakan, K Yağcı
Sağlık ve Hastane Yönetimi 2, 28-30, 2005
52005
Global issues and trends in tourism
C Avcikurt, MS DINU, N HACIOĞLU, R EFE, A SOYKAN, N TETİK
St. Kliment Ohridski University Press, 2016
32016
Cruise tourism in the Mediterranean
K YAĞCI, G AKDAĞ
Global Issues and Trends in Tourism, 527, 2016
22016
Automation, tourism
E Addo, K Yagci
Encyclopedia of Tourism 1, 1-2, 2015
22015
Toplam Kalite Alanında Hasta Güvenliği ve Bir Ölçme Aracı
Ö TÜTÜNCÜ, D Küçükusta, K Yağcı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
12007
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi: Polis Rehabilitasyon Tesisler Örneği
D KÜÇÜKUSTA, K Yağcı, Ö Tütüncü
III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 25-28, 2006
12006
Recreational Fishing as a Tourism Event and the Potential of Turkey
E TAŞKIN, K YAĞCI, O GÖRKEM
Developments in Social Sciences 709, 0
1
Is It My Fault or Yours?: Exploring From a Sabotage Point of View
K Yagci, S Akcay, M Efendi
Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry, 207-226, 2020
2020
The Importance of Information Security in Travel Enterprises: Kuşadası Case
K YAĞCI, S AKÇAY, M EFENDİ
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8 (1), 569-583, 2020
2020
Information Security Awareness in Tourism Enterprises: Case of Turkish Manager Opinions
K Yağcı, S Akçay, M Efendi, HM Öztürk
Industrial and Managerial Solutions for Tourism Enterprises, 251-267, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20