Nazire Özgen Erdem
Nazire Özgen Erdem
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Benthonic foraminiferal assemblages and microfacies analysis of Paleocene–Eocene carbonate rocks in the Kastamonu region, Northern Turkey
N Özgen-Erdem, N İnan, M Akyazı, C Tunoğlu
Journal of Asian Earth Sciences 25 (3), 403-417, 2005
232005
Systematics and biostratigraphy of Oligocene (Rupelian-Early Chattian) foraminifera from lagoonal-very shallow water limestone in the eastern Sivas Basin (central Turkey)
E Sirel, N Ozgen Erdem, O Kangal
Geologia Croatica 66 (2), 83-110, 2013
212013
Biostratigraphic interpretation and systematics of Alveolina assemblages from the Ilerdian–Cuisian limestones of Southern Eskişehir, Central Turkey
N Özgen-Erdem, M Akyazı, A Karabaşoğlu
Journal of Asian Earth Sciences 29 (5-6), 911-927, 2007
132007
Paleontology and Stratigraphy of Upper Cretaceous sediments in the Ilgaz Region (çankiri, turkey)
M Akyazi, N Ozgen-Erdem
Arabian Journal for Science and Engineering 28 (1; PART A), 25-34, 2003
132003
A Different Asexual Reproduction in Simplorbites papyraceus (Boubee) Samples of Karaçam Highland (Niksar-Türkiye): A1x Individuals
N İnan, E Meriç, N Özgen
Revue de Paléobiologie 15 (2), 449-459, 1996
101996
Nummofallotia kastamonica n.sp., (Foraminifera) a new species from the Upper Maastrichtian of Devrekani (Kastamonu-Turkey)
N Özgen Erdem
Revue de Paléobiologie 20 (1), 31-37, 2001
82001
Nurdanella boluensis n.gen.n.sp., a Miliolid (Foraminifera) from the Lutetian of the Bolu Area (Northwestern Turkey)
N Özgen
Revue de Paléobiologie 19 (1), 79-85, 2000
82000
A new Dasycladalean Algae from the Lower Eocene of the Seyitgazi Region, Central Turkey: Belzungia barattoloi sp. nov
R Radoicic, N Özgen Erdem
Acta Palaeontologica Romaniae 10 (1-2), 5-14, 2014
42014
Anatoliacodium gen. nov.(Halimedaceae, green algae) from the Ilerdian-Cuisian in the Eskişehir region (Western Central Turkey)
N Erdem, R Radoicic
Geologica Carpathica 60 (4), 307-318, 2009
42009
Batı Pontidlerin Paleosen-Eosen Bentik Foraminifer Toplulukları
N Özgen
Türkiye Jeoloji Bülteni 41 (2), 63-78, 1998
41998
Mid-Eocene (Bartonian) larger benthic foraminifera from southeastern Turkey and northeastern Egypt: New evidence for the palaeobiogeography of the Tethyan carbonate platforms
ES Sallam, NÖ Erdem, D Sinanoğlu, DA Ruban
Journal of African Earth Sciences 141, 70-85, 2018
32018
Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras; Yerbilimlerinin Yeni Açılımları
N Kazancı, NÖ Erdem, MK Erturaç
Türkiye Jeoloji Bülteni/Geological Bulletin of Turkey 60 (1), 1-16, 2017
32017
Depositional stages of the Eğribucak inner basin (terrestrial to marine evaporite and carbonate) from the Sivas Basin (Central Anatolia, Turkey)
Ö KANGAL, N ERDEM, B VAROL
Turkish Journal of Earth Sciences, 25, 2017
32017
Akçataş-Cebeci Yöresinin (KB Tosya-GD Kastamonu) Tanesiyen-İlerdiyen Bentik Foeaminifer Biyostratigrafisi
N ÖZGEN-ERDEM
Maden Tetkik ve Arama Dergisi 137 (137), 2008
32008
Biostratigraphic interpretation and systematics of Alveolina assemblages from the Ilerdian-Cuisian limestones of Southern Eskisehir, Central Turkey
N Ozgen-Erdem, M Akyaz, A Karabasoglu
Journal of Asian Earth Sciences 29 (5), 911-927, 2007
32007
Sirelella safranboluensis n. gen., n. sp., a foraminifer from the Lutetian of the Safranbolu Area (Northern Turkey)
N Özgen-Erdem
Micropaleontology 48 (1), 79-86, 2002
32002
Planktonic and benthic foraminiferal biostratigraphy of the Middle Eocene–Lower Miocene successions from the Sivas Basin (Central Anatolia, Turkey)
A Hakyemez, N Özgen-Erdem, Ö Kangal
Geologica Carpathica 67 (1), 21-40, 2016
22016
“Clypeina? tekini sp. nov. (Dasycladalean green Algae) from the Early Eocene in the Eskişehir Region (Western Central Turkey)
N Özgen Erdem, R Radoicic
Archives Des Sciences 67, 119-124, 2014
22014
New Data on the Dasycladales from the Lower Eocene of Seyitgazi Region, Eskişehir, Central Turkey
R Radoicic, NÖ ERDEM
Turkish Journal of Earth Sciences 20 (2), 213-242, 2011
22011
Sirelina orduensis Meriç ve İnan (1996)’ın Ilgaz Yöresindeki Varlığı Hakkında
N İnan, M Akyazı, N Özgen
Türkiye Jeoloji Bülteni 39 (2), 103-109, 1996
21996
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20