Tuncay Sevindik
Tuncay Sevindik
yildiz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Profile of internet cafe users in Turkey
M Gürol, T Sevindik
Telematics and Informatics 24 (1), 59-68, 2007
602007
Future’s learning environments in health education: The effects of smart classrooms on the academic achievements of the students at health college
T Sevindik
Telematics and Informatics 27 (3), 314-322, 2010
342010
Akıllı sınıfların yüksek öğretim öğrencilerinin akademik başarı ve tutumlarına etkisi
T Sevindik
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2006
192006
İnternet tabanlı uzaktan eğitim uygulamaları
M Gürol, T Sevindik
İNET-TR 2001, 2001
172001
Virtual education environments and web mining
T Sevindik, N Demirkeser, Z Cömert
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 5120-5124, 2010
152010
Determining the attitudes of the preservice teachers about distance education applications
T Sevindik
142011
Digital mining applications in distance education environments
T Sevindik, N Demirkeser
Scientific research and essays 5 (21), 3213-3221, 2010
112010
Bilgisayar ortamında materyal tasarımı. İçinde K. Selvi
T Sevindik
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, 127-162, 2008
112008
Prediction of student academic performance by using an adaptive neuro-fuzzy inference system
T Sevindik
92011
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISI İLE ÖZ-ETKİLİLİK YETERLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
T SEVİNDİK
Education Sciences 2 (2), 13-21, 2007
92007
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanlarının İnternet Kullanım Düzeyleri ve Görüşlerinin Belirlenmesi
M Gürol, T Sevindik
Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 28-30, 2003
92003
Özel Öğretim Yöntemleri Ders Notları
T Sevindik
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim, 2010
82010
İnternet kafeye giden bireylerin internet kafelerden beklenti düzeyleri, internet ve internet kafeleri kullanma amaçlarının belirlenmesi: Elazığ ili örneği
T Sevindik
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı …, 2003
82003
Attitudes of Students towards Learning Objects in Web-Based Language Learning.
A Basal, M Gurol, T Sevindik
Turkish Online Journal of Distance Education 13 (1), 238-247, 2012
72012
The effects of the changes in postmodern pedagogical paradigms on engineering education in Turkey
T Sevindik, B Akpinar
European Journal of Engineering Education 32 (5), 561-571, 2007
72007
DERGİ İÇERİĞİ ARA GÖZ AT
SON SAYI
7
Using algorithms for evaluation in web based distance education
T Sevindik, Z Cömert
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1777-1780, 2010
62010
Web Tabanlı Öğretim Yönteminin Turizm Eğitiminde Akademik Başarıya Etkisi.
B Köksalan, T Sevindik, A Olcay
Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (3), 2011
52011
Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. 1
M Gürol, T Sevindik
Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 2009
52009
The effect of smart classrooms on the academic achievement and behavior of students of high education
T Sevindik
Unpublished PhD Thesis, Fırat University, Institute of Social Sciences …, 2006
52006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20