Follow
Süleyman KARATAŞ
Süleyman KARATAŞ
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Verified email at akdeniz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş tatmini ile örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki
S Karataş, H Güleş
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2), 74-89, 2010
3472010
Öğretmen atamalarında esas alınan merkezi sınavın (KPSS) öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi
S Karataş, H Güleş
792013
Osmanlı eğitim sisteminde batılılaşma
S Karataş
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003
582003
Afyonkarahisar ili merkez ilköğretim okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerinin kurum içi çatışmaları yönetim biçemine ilişkin görüşleri
S Karataş
Bilim Eğitim Düşünce Dergisi 7 (2), 1-17, 2007
452007
Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin işlenişi ve uygulama örnekleri
S Karataş, M Yapıcı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006
392006
Okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterliklerine ilişkin öğretmen algilari
S Karataş, R Gök, S Özçetin
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (33), 167-185, 2015
382015
Batılılaşma döneminde ders program değişimi
S Karataş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
382002
Türkiye’de özel yükseköğretim kurumlarının kuruluşu ve finansmanı
İ Söyler, S Karataş
Maliye Dergisi 160, 57-71, 2011
342011
An examination of school administrators’ technology leadership self-efficacy
E Ünal, AM Uzun, S Karataş
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17 (1 …, 2015
312015
Mesleki gelişim eğitim seminerlerine ilişkin öğretmen görüşleri
RB Kahyaoğlu, DDS KARATAŞ
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 201-220, 2019
302019
Öğretmen adaylarının gözünden etik öğretmen ve öğretmenlik meslek etiği dersi
S Karataş, M Caner, RB KAHYAOĞLU, S Kâhya
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 7 (1), 29-49, 2019
30*2019
Antalya devlet okullarında görev yapan kadın yöneticilerin cam tavan sendromu hakkında görüşlerine ilişkin nitel bir araştırma
B Erot
Akdeniz Üniversitesi, 2016
282016
Eğitim yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarının öğretmen motivasyonuna etkisi
S Kahya
Akdeniz Üniversitesi, 2020
222020
Teachers’ views on multicultural education: Sample of Antalya
S Karatas
The Anthropologist 19 (2), 373-380, 2015
212015
İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri
S Karataş, N Tabak
202010
İlk ve ortaokullardaki öğretmenlerin narsistik kişilik eğilimleri ile örgütsel özdeşleşme düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi: Antalya ili örneği
A Taş
Akdeniz Üniversitesi, 2016
182016
Evaluation of the selection exam for civil cervants (KPSS) from pre-service teachers’ perspectives
S KARATAŞ, H GÜLEŞ
Journal of Theoretical Educational Science 6 (1), 102-119, 2013
152013
2023 EĞİTİM VİZYONU HAKKINDA EĞİTİM YÖNETİCİLERİ GÖRÜŞLERİ
Y SOLAK, S KARATAŞ
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 1-18, 2020
14*2020
İlk ve ortaokullardaki öğretmenlerin narsistik kişilik eğilimleri ile örgütsel özdeşleşme düzeyi arasindaki ilişkinin incelenmesi
S Karataş, A Taş
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (1), 92-121, 2017
142017
Avrupa Birliği Ülkelerinde Yükseköğretim Finansman Politikalarına Genel Bir Bakış
S Karataş
Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi 1, 2009
142009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20