Follow
Haki PEŞMAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Development of a three-tier test to assess misconceptions about simple electric circuits
H Peşman, A Eryılmaz
The Journal of educational research 103 (3), 208-222, 2010
6172010
Relations of gender and socioeconomic status to physics through metacognition and self-efficacy
S Yerdelen-Damar, H Peşman
The Journal of Educational Research 106 (4), 280-289, 2013
822013
Approach–method interaction: The role of teaching method on the effect of context-based approach in physics instruction
H Peşman, ÖF Özdemir
International Journal of Science Education 34 (14), 2127-2145, 2012
642012
METHOD-APPROACH INTERACTION: THE EFFECTS OF LEARNING CYCLE VS TRADITIONAL AND CONTEXTUAL VS NON-CONTEXTUAL INSTRUCTION ON 11TH GRADE STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN AND ATTITUDES …
H Peşman
Middle East Technical University, 2012
282012
Interaction of student motivation with contextual approach and 5E learning cycle in physics
H Pesman
Üniversitepark Bülten 4 (1-2), 16, 2015
102015
Sorgulamaya dayalı öğretimde rehberlik düzeyinin fen bilimleri öğretmen adaylarının kavram yanılgılarını iyileştirmedeki etkisinin bilimsel süreç becerileriyle etkileşimi
Ü ARI, H PEŞMAN, O BAYKARA
Bartin University Journal of Faculty of Education 6 (1), 2017
92017
Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin basit elektrik devreleri ile ilgili kavram yanılgılarını ölçmek amacıyla üç basamaklı bir testin geliştirilmesi
H Peşman
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2005
82005
Interaction of effect upon remediating prospective science teachers’ misconceptions by guidance level in inquiry teaching with science process skills
Ü Arı, H Peşman, O Baykara
Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (1), 304-321, 2017
62017
Fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel süreç becerilerinin gelişimi
Ü Arı, H Peşman, O Baykara, Y Sunar
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2016 (7), 44-52, 2016
52016
Fen eğitiminde yeni bir yaklaşım olarak sistemsel düşünme
R Elmas, HÖ Arslan, S Pamuk, H Pesman, M Sözbilir
Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kısım C: Kimya Egitimi 6 (1), 107-132, 2021
42021
Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimin doğasıyla ilgili görüşleri ve karar verme becerisi arasındaki ilişki
H Peşman, Ü Arı, O Baykara
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 856-887, 2017
32017
Sorgulamaya dayalı basit araç gereçlerle yapılan fizik etkinliklerinin fen öğretmenlerinin görüşlerine etkisi
H Peşman, Ü Ari, O Baykara
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (3), 1153-1165, 2017
22017
What is the north star of teachers? Curriculum or National Exams
C Ünal, H Peşman, ÖF Özdemir
2
Effect of inquiry based hands-on physics activities on views of science teachers
H Peşman, Ü Arı, O Baykara
Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (3), 1153-1165, 2017
12017
The Effect of Context-Based Problem-Solving Instructional Approach on Gender Differences in Affective Characteristics and Mechanics Achievement of Pre-Service Science Teachers
H Peşman, Ü Arı
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2023 (21), 616-641, 2023
2023
Contributions of Inquiry-Based Hands-on Physics Activities to Turkish Elementary Science Teachers' Subject Matter Knowledge.
H PESMAN, U ARI, O BAYKARA
International Online Journal of Educational Sciences 11 (2), 2019
2019
Role of data and graph interpretation in inquiry based physics laboratory
Ü Arı, H Peşman
Turkish Online Journal of Educational Technology, 439-444, 2016
2016
POSTMODERN BİR DRAMA UYGULAMASI: MEKANİK KAVRAMLARI KULLANILARAK HAZIRLANMIŞ KAVRAM AĞI
H Peşman, MŞ Bülbül
Education Sciences 7 (1), 453-458, 2012
2012
The effect of teaching method on the effect of contextual approach A factorial design
H Peşman, ÖF Özdemir
2010
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE BİLİŞSEL İSTEM ARAŞTIRMALARININ EĞİLİMLERİ
F ERDOĞAN, H PEŞMAN
Nazli TYFEKCI, Ph. D., KOSOVO Hasan KARACAN, Ph. D., TURKEY Ali KORKUT, Ph …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20