Tunay Aslan
Tunay Aslan
SİİRT ÜRNİVERSİTESİ
Verified email at siirt.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
MUHASEBE HATA VE HİLELERİ ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ KAPSAMINDA ANALİZİ: YALOVA ÖRNEĞİ (Analysis of Factors Affecting Accounting Errors and Fraud in the …
T Aslan, C Kızıl, A Din
JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH 4 (5), 1125-1138, 2017
8*2017
Finansal Risklerin Yönetilmesinde Türev Ürünlerin Kullanımı: Borsa İstanbul (Bist) 100 Endeksi’ndeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma
E Yılmaz, T Aslan
İşletme Araştırmaları Dergisi, 663-678, 2016
72016
Futbol Kulüplerinin Finansal Performansının Oran Yöntemi ile Analizi: Bist’de İşlem Gören Futbol Kulüpleri Üzerine Uygulama
T ASLAN
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 11 (3), 349-362, 2018
62018
BULANIK MALİYET TAHMİNLEMESİ
G Baral, T Aslan
Muhasebe ve Denetime Bakış 17 (53), 199-214, 2018
4*2018
Kripto Paraların Finansal Piyasalara Etkileri ve Muhasebeleştirilmesi
C Kızıl, G Hanişoğlu, T Aslan
32019
Oran Analizi Yöntemi ile Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sınıfındaki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi
T Aslan, Y Erdal
Muhasebe ve Maliye Dergisi 1 (2), 36-52, 2018
3*2018
Usage Derivatives In Management Financial Risks: A Study On Firms In Borsa Istanbul (Bist) 100 Stock Index
E Yılmaz, T Aslan
Journal of Business Research 8 (1), 663-678, 2016
32016
Simulated Chaos İn Bullwhip Effect”
T Aslan
Journal of Management, Marketing and Logistics, 2015
32015
Bulanık Mantık Yöntemi İle Belirsizlik Şartlarında Faaliyet-Hacim-Kar Analizi
T Aslan
İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018
22018
Evaluation of Performance of Tourism Industry Companies listed in Istanbul Stock Exchange (BIST) by TOPSIS Methodology
E Yılmaz, T Aslan
EMAJ: Emerging Markets Journal 7 (2), 8-18, 2017
22017
Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 11) Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi
T Aslan
Journal of Economics, Finance and Accounting 2 (2), 208-219, 2015
22015
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI VE İLGİLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ
T ASLAN, C KIZIL, Ö KIZAY
Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi 2 (1), 23-37, 2019
12019
Malezyada Katılım Bankacılığı
T ,Aslan, Y Sönmez
Journal Of Social and Humanities Sciences Research 4 (17), 335-342, 2018
12018
Accounting of Long-term Construction Contracts Based On Turkish Accounting Standards (TAS 11)
T Aslan
Journal Of Economics And Finance-JEFA, 2015
12015
Finansal Okuryazarlık Ve Siirt Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
E YILMAZ, T ASLAN
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 181-202, 2020
2020
Makroekonomik Göstergelerin Sermaye Yapısı Üzerindeki Etkisi: İmalat Dışı Sektörler Üzerinde Bir Araştırma.
E YILMAZ, T Aslan
Journal of Accounting & Finance, 2020
2020
Türkiye’de futbolcu Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi: Örnek uygulamalar
T Aslan
Sosyal Bilimler Dergisi 6 (43), 235-247, 2019
2019
İktisadi ve Sosyal Yönleriyle İnovasyon (Innovation with Economical and Social Aspects)
C Kizil, T Aslan
Bölüm, 2019
2019
Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem Gören Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama (The Analysis of Financial Performance with …
C Kizil, T Aslan
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies) 8 (2 …, 2019
2019
İktisadi ve Sosyal Yönleriyle İnovasyon
C Kızıl, T Aslan
IKSAD Yayınevi, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20