Follow
Rahman Çakır
Rahman Çakır
Giresun Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Okullarda teknoloji entegrasyonu, teknoloji liderliği ve teknoloji planlaması
R Çakır
Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler, 397-412, 2013
472013
Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlikleri
S Aktay, R Çakır
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 37 (37), 37-48, 2018
332018
İnternet Kullaniminin Üniversite Öğrencilerinin Yalnizlik Algilarina Etkileri
Y Genç, A Durğun, HZ Kara, R Çakir
Akademik İncelemeler Dergisi 13 (2), 301-336, 2018
252018
Can the organizational intelligence be developed in schools by in-service training?
R Çakır, Ş Ada
World Applied Sciences Journal 4 (1), 24-30, 2008
172008
LİSANSÜSTÜ EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR.
M TEYFUR, R ÇAKIR
Electronic Turkish Studies 13 (19), 2018
122018
Örgütsel zekânın geliştirilmesine ilişkin yapılan bir çalıştayın örgütsel zekâ düzeyinin geliştirilmesine etkisi
R Çakır
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2008
122008
Sağlık yöneticilerinin liderlik özellikleri
HNÇ Özdemir, R Çakır, R Küçükali
OPUS International Journal of Society Researches 13 (19), 2893-2907, 2019
112019
Lise öğrencilerinin okul terki riskine ilişkin görüşleri
R Çakır, C Çolak
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 11 (21), 269-286, 2019
102019
’lerden İtibaren Doğu Akdeniz’de Enerji Alanında Yaşanan Gelişmelerin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Sorunlarına Etkisi
R ÇAKIR
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2000
102000
İlköğretim okul müdürlerinin etik davranışlarının incelenmesi
R Çakır
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimleri …, 1999
71999
Investigating the Relationship between Innovation Competencies of School Principals and Innovation Level of Schools.
R Cakir
Educational Research and Reviews 16 (4), 136-150, 2021
52021
Examination of Vocational High Schools' Effectiveness Levels in Terms of European Union Project Numbers.
R Çakir, C Kesme
Universal Journal of Educational Research 6 (10), 2341-2351, 2018
52018
Stratejik Planlama Süreci ve Eğitim Örgütlerinde Stratejik Planlama
R Çakır
Karadeniz, 11-21, 2016
52016
Okullarda teknoloji entegrasyonu, teknoloji liderliği ve teknoloji planlaması. içinde, Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler
R Çakır
Ankara: PegemA Akademi, 2013
52013
Primary School Principals' Experiences with Smartphone Apps.
R Çakir, S Aktay
Journal of Education and Training Studies 4 (12), 14-20, 2016
42016
The problems faced by refugee students in the education process
SA Sekin, R Çakir
Education Quarterly Reviews 4, 2021
32021
Eğitim Felsefesi
R Küçükali, ÖÜK KAHVECİ, Ş ADA, R ÇAKIR, ÖGG KADAN
Ankara: Anı Yayıncılık, 2021
32021
Sağlık Profesyonellerinin İletişimsel Sorunlarının Belirlenmesi
R Küçükali, R Çakır, HNÇ Özdemir
OPUS International Journal of Society Researches 14 (20), 763-783, 2019
32019
The effects of internet use on university students' perceptions of loneliness
Y Genç, A Durğun, HZ Kara, R Çakir
32018
Đlköğretim Okul Müdürlerinin Etik Davranışlarının Đncelenmesi
R Çakır
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal …, 1999
31999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20